Accountant
Accountant
De Meerse Accountants Associatie BV in
Aalsmeer
[Terug naar Aalsmeer]
De Meerse Accountants Associatie BV
Oosteinderweg 315
1432AW Aalsmeer

tel: 0297-386868

Extra informatie

Kwaliteit, opleiding en afspraken   
De Meerse Accountants is een kennisintensief bedrijf. Dat vergt onderhoud en ontwikkeling. Het op peil houden van onze kennis is belangrijk. Hiervoor volgen partners en medewerkers regelmatig vaktechnische cursussen en trainingen. 
 
Kennis 
 
Uiteraard is onze kennis en ervaring gestoeld op een degelijke kennis van het accountantsvak. De partners zijn afgestudeerd Accountants-Administratieconsulenten, en ingeschreven in het register van NBA. De medewerkers hebben ieder op hun eigen vakgebied gekwalificeerde opleidingen vervolgd. 
 
Lidmaatschappen en erkenningen 
 
De Meerse Accountants heeft vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is daardoor bevoegd jaarrekeningen van middelgrote en grote ondernemingen te controleren. 
 
Ons bedrijf is lid van de SRA, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratie consulenten. Dit samenwerkingsverband behartigt niet alleen de belangen van haar leden, maar levert ook ondersteuning bij de opleiding van medewerkers en ontwikkeling van producten. Samen met een regelmatige toetsing van kwaliteitsnormen, levert dit een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 
 
Convenant Belastingdienst 
 
De Meerse Accountants heeft het Horizontaal Toezicht Convenant gesloten met de Belastingdienst. Dit convenant is een initiatief van onze branche-organisatie SRA en de Belastingdienst met als doel de samenwerking tussen de Belastingdienst en de kantoren te verbeteren en te stroomlijnen. Dit betekent dat de belastingdienst de door ons ingediende belastingaangiften (IB, Vpb, BTW en Loonheffing) in principe als juist beschouwt, aan minimale controles zal onderwerpen en sneller zal afhandelen. 
 
Klachten 
 
Hebt u - onverhoopt – klachten over ons werk of onze mensen? Help ons dan onze dienstverlening te verbeteren door uw klacht door middel van het klachtenformulier bij ons in te dienen. Wij zorgen voor vertrouwelijke behandeling van uw klacht. Wij zullen de klacht tijdig onderzoeken en u informeren over de uitkomst. 
 
Klokkenluidersregeling 
 
De Meerse Accountants heeft een regeling die waarborgt dat personen van onze organisatie en bij ons werkzame of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten De Meerse Accountants aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door onze organisatie. 
Voor een melding kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.