Accountant
Accountant
De Kok accountantskantoor in
Almelo
[Terug naar Almelo]
De Kok accountantskantoor
Bornsestraat 96
7607KT Almelo

tel: 0546-533533

Extra informatie

De succesformule   
Als ondernemer speelt u elke dag opnieuw een spannend spel. U zoekt of creëert kansen en probeert deze vervolgens zo efficiënt mogelijk te benutten. U zorgt dat uw afnemers, uw leveranciers en uw medewerkers u welgezind zijn. U vermijdt onaanvaardbare risico's maar u bent ook bereid de grenzen te verkennen als er klinkende resultaten te behalen zijn. In dit spel is De Kok accountantskantoor uw ideale teamgenoot. Niet alleen omdat wij u laten profiteren van onze onmisbare vakkennis maar ook vanwege de scherpte en de gedrevenheid waarmee wij ons werk doen. Wij zijn meer dan kundige administrateurs. We zijn erop gefocust alles in het werk te stellen om u het hoogste rendement uit uw inspanningen te laten behalen. Ons product is uw succes als ondernemer. 
 
Kernactiviteiten 
 
De Kok accountantskantoor is een middelgroot accountants- en advieskantoor met meerdere vestigingen in Twente. De Kok kent een platte organisatie met een lage overhead. Cliëntgerichtheid en dienstbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel, daarnaast kennen we een mentaliteit van "mouwen opstropen en er tegen aan". Met een breed dienstenpakket staan wij organisaties van klein tot groot terzijde. Dit pakket is opgebouwd uit een aantal bewust gekozen specialismen; net als de spreekwoordelijke schoenmaker hebben we ons toegelegd op het werk waarin we écht kunnen uitblinken. De Kok rekent tot haar kernactiviteiten: 
AccountancyFiscale adviseringVerzuimbegeleidingP&O-adviseringEstate planningSalarisverwerking 
De kwaliteitsgarantie van SRA en AFM 
 
De Kok accountantskantoor is lid van het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). Het SRA is met circa 370 leden de grootste organisatie van zelfstandige, professionele, openbare accountantskantoren in Nederland. Het SRA-Kwaliteitskeurmerk is uw objectieve garantie voor de professionele kwaliteit van onze dienstverlening. 
 
Van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft De Kok een vergunning met nummer 13000220 verkregen tot het verrichten van wettelijke controles bij controleplichtige ondernemingen niet zijnde organisaties van openbaar belang. Door de participatie van De Kok in SMA Accountants N.V. kunnen ook wettelijke controles uitgevoerd worden bij wel-OOB’s (Organisatie van Openbaar Belang). 
 
Accountancy 
 
Het merendeel van onze medewerkers is werkzaam in de accountancypraktijk. Een werkveld vol variatie, van certificering van de jaarrekening tot werkzaamheden voor startende ondernemers en advisering over fusies en overnames. En een werkveld dat wij over de volle breedte met kenmerkende scherpte benaderen. 
 
Controleactiviteiten 
 
Onder controleactiviteiten verstaan wij certificering van jaarrekeningen, financiële verslagen, subsidieverantwoordingen en dergelijke. Scherp als wij zijn, vormen wij hierbij ook een oordeel over de opzet en werking van de administratieve organisatie en de interne controle. Zodoende bevat onze rapportage niet alleen een analyse van de resultaatontwikkeling, de vermogenspositie en de fiscale positie, maar ook verzorgen wij een brief met doelgerichte adviezen om de gang van zaken te optimaliseren. 
 
Administratieve ondersteuning 
 
Het opstellen van jaarrekeningen en andere financiële verantwoordingen behoort ook tot onze specialismen. Als u wilt, kunt u zelfs uw hele financiële administratie aan ons uitbesteden. Maar in de meeste gevallen verrichten onze cliënten zelf de dagelijkse werkzaamheden en krijgen wij eens per kwartaal de gegevens elektronisch aangeleverd. Indien nodig verzorgen wij dan aanvullende boekingen en correcties, waarna wij een herkenbaar scherpe kwartaalrapportage uitbrengen. 
 
Overige werkzaamheden 
 
Naast de hiervoor genoemde activiteiten verzorgen wij bedrijfseconomische advisering, bijvoorbeeld in de vorm van prognoses, begrotingen, kostprijsberekeningen e.d.. Verder zijn wij zeer goed thuis op het gebied van starters, management buy-outs, fusies en overnames. Wij onderhouden uitstekende contacten met banken, participatie-maatschappijen en informal investors. En ook over liquiditeitsprognoses, automatiseringsvraagstukken, opvolgingsperikelen en dergelijke kunnen wij u buitengewoon scherp adviseren. 
 
Gegarandeerde kwaliteit 
 
De Kok accountantskantoor is lid van het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). Het SRA is met circa 370 leden de grootste organisatie van zelfstandige, professionele, openbare accountantskantoren in Nederland. Het SRA-Kwaliteitskeurmerk is uw objectieve garantie voor de professionele kwaliteit van onze dienstverlening. Van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft De Kok een vergunning met nummer 13000220 verkregen tot het verrichten van wettelijke controles bij controleplichtige ondernemingen niet zijnde organisaties van openbaar belang. Door de participatie van De Kok in SMA Accountants N.V. kunnen ook wettelijke controles uitgevoerd worden bij wel-OOB’s (Organisatie van Openbaar Belang).