Accountant
Accountant
Eshuis accountantskantoor in
Almelo
[Terug naar Almelo]
Eshuis accountantskantoor
Twentelaan 5
7609 RE Almelo

tel: (0546) 811361

Extra informatie

Over onze organisatie   
Groot in regionaal 
 
Met drie vestigingen in Oost-Nederland is Eshuis een goede bekende bij ondernemers, zakelijke dienstverleners en overheid. Wij adviseren al jaren met succes het regionale midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en non-profit. Omdat vraagstukken vaak complex zijn, hanteren wij een multidisciplinaire aanpak. Daarbij werken onze accountants, fiscalisten en personeelsadviseurs nauw samen. 
 
Clustering van bedrijfsactiviteiten: win-winsituatie voor u en voor ons 
 
Tijden veranderen. Dat zal ook u niet ontgaan. Of, zoals een filosoof uit de oudheid het treffend formuleerde: 'De tijden veranderen en wij met hen'. Ook Eshuis accountantskantoors en Belastingadviseurs wil met de tijd mee veranderen. Daarom hebben wij sinds december 2012 onze activiteiten geconcentreerd op drie locaties; Almelo, Deventer en Enschede. 
 
Regionaal en internationaal 
 
Doet u zaken 'op afstand'? Eshuis heeft contacten met nationale en internationale netwerken van financiële dienstverleners. U bent verzekerd van solide ondersteuning bij al uw activiteiten binnen en buiten de landsgrenzen. Wij zijn aangesloten bij diverse beroepsorganisaties en met name betrokken bij het SRA: een netwerk van 370 accountantskantoren voor het midden- en kleinbedrijf. 
 
Filosofie 
 
Deskundig advies binnen handbereik. Toegankelijk, betrouwbaar en betrokken bij de ondernemer in de regio. Vanuit de ambitie krachtige maar praktische oplossingen te bieden. Uiteindelijk moet onze dienstverlening u zakelijk of privé betere resultaten opleveren. 
 
Menselijk kapitaal 
 
De medewerkers van Eshuis accountantskantoors en Belastingadviseurs zijn vakinhoudelijk ijzersterk. Breed opgeleid, met up to date kennis van zaken en uw taal sprekend. Vaktechnische kwaliteiten zijn uiteraard een bestaansvoorwaarde in ons beroep en in een zakelijke relatie. Meerdere factoren spelen echter een rol, onze medewerkers zijn per saldo persoonlijker!  
 
Onze pijlers... 
 
De kern van onze dienstverlening bestaat uit Accountancy, Fiscale dienstverlening en Personeelsdiensten. U heeft bij ons uw eigen aanspreekpunt, dichtbij en volledig op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Typisch Eshuis, een passende en persoonlijke aanpak.  
 
Accountancy 
 
U krijgt bij Eshuis de juiste deskundigheid op het gebied van controles, het opstellen van jaarrekeningen, het inrichten van de administratieve organisatie of advisering over bedrijfseconomische vraagstukken. Eshuis Registeraccountants heeft in 2008 in het kader van de WTA een vergunning van de AFM gekregen voor het verrichten van wettelijke controles. De Eshuis accountant is een betrouwbare zakenpartner, op wie u altijd kunt terugvallen. Als het nodig is krijgt u aanvullende expertise vanuit ons netwerk van specialisten. 
 
Bedrijfseconomisch advies 
 
Veranderende regels, snelle informatisering en meer concurrentie. Eshuis doet dan ook meer dan alleen feiten en cijfers op een rij zetten. We analyseren en interpreteren graag periodiek met u de cijfers. De focus ligt op ondersteuning bij de realisatie van uw strategische doelstellingen. Overigens kunnen we daarbij meer voor u betekenen. Bijvoorbeeld met ondersteuning bij het opstellen van ondernemingsplannen en adviezen omtrent uw administratieve organisatie en de implementatie daarvan. 
 
Financiële administratie 
 
Een doordacht gestructureerde financiële administratie is doorslaggevend voor een helder inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Samen met Eshuis kunt u uw bedrijfsvoering efficiënt analyseren en bijsturen. U bent in staat flexibel te reageren op uw markt, dankzij het juiste overzicht gebaseerd op de juiste cijfers.  
 
Fiscale dienstverlening 
 
Eshuis volgt de fiscale ontwikkelingen nauwgezet, wijst u de weg en optimaliseert uw fiscale positie. Van het verzorgen van aangiften, adviseren over pensioenen, opvolging of herstructureringsvraagstukken, tot zaken als het opstellen van een fiscale planning.  
 
Personeelsdiensten 
 
Uitgebreide dienstverlening 
Op het gebied van personeelsdiensten kunt u ook een beroep doen op Eshuis accountantskantoors en Belastingadviseurs. U kunt ons inzetten voor een uitgebreide dienstverlening, van salarisadministratie tot werving & selectie en alles daar tussen in. 
 
Salarisverwerking 
 
Mede door de steeds veranderende wet- en regelgeving wordt het correct verwerken van de salarissen telkens complexer. Onze gespecialiseerde salarisadministrateurs waarborgen dat de salarisberekeningen aan uw medewerkers altijd tijdig en correct worden verwerkt, conform de spelregels van de eventueel van toepassing zijnde CAO. Onze salarisservice gaat verder. Ook als uw organisatie veelvuldig mutaties heeft, kunt u op ons rekenen. Wij kunnen het verwerkingsproces vereenvoudigen met een voor u op maat gemaakte invoermodule. Daarmee kunt u de salarismutaties zelfs via internet aanleveren. Dat werkt snel en gemakkelijk. 
 
Personeelsvraagstukken 
 
In het verlengde van de salarisverwerking ligt onze deskundigheid en ervaring om specifieke personeelsvraagstukken adequaat en snel te kunnen beantwoorden. Zo kunt u een beroep doen op onze personeelsadviseurs voor zaken op het gebied van beloning, sociale zekerheid, arbeids- en ontslagrecht en werving & selectie. 
 
Beloningsvraagstukken 
 
Wat moet, wat kan en wat kan niet? Vragen over beloningen en andere arbeidsvoorwaarden zijn er in soorten en maten. Wij kunnen u adviseren bij het samenstellen van een pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, bij het opzetten van een arbeidsreglement of bij het optimaal benutten van fiscaalvriendelijke beloningsmogelijkheden. 
 
Sociale zekerheid 
 
De wetgever legt steeds meer taken op het terrein van arbeids(on) geschiktheid en arbeidsomstandigheden op het bordje van de werkgever. Ook op dit vlak hebben onze personeelsadviseurs veel relevante ervaring en kennis van de actuele wetgeving. Zij kunnen uw vragen naar tevredenheid beantwoorden. 
 
Werving en selectie 
 
Het vinden en binden van de juiste medewerkers is voor veel bedrijven een lastige uitdaging. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers kunnen wij u in diverse fasen van het proces begeleiden. Desgewenst kunnen wij ook het gehele proces voor u verzorgen, variërend van het opstellen van een profiel en/of advertentie, de begeleiding bij gesprekken tot en met het onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. 
 
Arbeids- en ontslagrecht 
 
In het verlengde van werving en selectie ligt natuurlijk het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bewaken wij de einddatum en overleggen tijdig met u over de mogelijkheden van een eventuele verlenging. Ook als u een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, ondersteunen wij u graag bij het volgen van de juiste procedure en bij het voeren van onderhandelingen of het begeleiden van de betreffende werknemer naar een andere werkgever.  
 
Internationale dienstverlening 
 
INAA Group Eshuis accountantskantoors en Belastingadviseurs is aangesloten bij de INAA Group, 
een internationaal samenwerkingsverband van lokaal gevestigde professionele, zelfstandige accountants- en belastingadvieskantoren. 
 
Als u zaken met of in het buitenland doet dan krijgt u te maken met de ter plaatse geldende regels en gebruiken. Dit geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren die zich in het buitenland vestigen of daar activiteiten ontplooien. 
 
Via de INAA Group is Eshuis in staat u waar ook ter wereld te begeleiden met de werkwijze die u van ons gewend bent. Aansluiting bij de INAA Group betekent toegang tot internationale kennis en ondersteuning ter plaatse bij vraagstukken op het gebied van accountancy, belastingen en financieel advies. 
 
Overweegt u in het buitenland te gaan vestigingen of ondernemen? 
Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over de INAA Group verwijzen wij u naar www.inaa.org.