Accountant
Accountant
Cifre accountantskantoor in
Almere
[Terug naar Almere]
Cifre accountantskantoor
Veluwezoom 5
1327AA Almere

tel: (0)36 7200870

Extra informatie

Cifre accountantskantoor is opgericht op 1 juni 2010. De maatschap is ontstaan door het bijeen brengen van de al vele jaren bestaande accountantspraktijk van Paul Scholte en belastingadviespraktijk van Bernd de Roo.   
De ruime ervaring van beide partners van Cifre accountantskantoor op nationaal en internationaal terrein biedt ruimte voor praktische oplossingen voor haar klanten. Dit geldt zowel voor ondersteuning op het gebied van kantoororganisatie, administratieve keuzes, als voor fiscale advisering. De klant staat daarbij centraal. 
 
Hiermee is naar de klanten een “win-win” scenario beoogd. Maximale ondersteuning door persoonlijk en zakelijk advies wordt aan onze klanten geboden vanuit twee vakdisciplines. 
 
Onze enthousiaste persoonlijke begeleiding op beide vakgebieden spreekt onze klanten aan. 
 
 
Diensten 
 
Maatschap CIFRE verleent financiële diensten op het gebied van accountantswerkzaamheden, fiscaal advies en samenstelling van aangiften ten behoeve van de belastingdienst op ieder gebied 
 
Onder accountantswerkzaamheden valt de administratieve begeleiding van de klant met de daarop betrekking hebbende praktische oplossingen, zoals on line boekhoudingen, het afgeven van accountantsverklaringen op diverse gebieden en ondernemingsadvisering. 
 
Fiscale advisering heeft betrekking op de persoonlijke omstandigheden, waarin de klant zich bevindt. Te denken valt bijvoorbeeld aan zijn belang bij en in de onderneming, familieomstandigheden, aandeelhoudersbelangen en opvolgingsbegeleiding. Verder wordt de klant begeleidt bij zijn of haar contacten met de fiscus in ruime zin en worden "second opinions" afgegeven. 
 
Het samenstellen van aangiften omvat o.a. de inkomsten-, vennootschaps-, maar ook de erfbelasting.