Accountant
Accountant
DHD Administratieve- en Fiscale Dienstverlening in
Almere
[Terug naar Almere]
DHD Administratieve- en Fiscale Dienstverlening
Dukdalfweg 26
1332BM Almere

tel: 036-5408636

Extra informatie

DHD Administratieve & Fiscale Diensten   
DHD is opgericht door ondergetekenden, Ronald de Hiep en Marcel Duikersloot. Sinds 1994 hebben we als collega's samen gewerkt bij een middelgroot accountantskantoor in Naarden. Aanvankelijk als teamleiders, later als kantoorleider. Eind 2000 besloten we om samen een kantoor te starten zodat we onze waarden, persoonlijke aandacht en betrokkenheid, volledig naar eigen inzicht konden invullen. Zonder daarin geremd te worden door klinische kengetallen waarmee productiviteit en declaratiegraad worden uitgedrukt. De kwaliteit moet in onze ogen voorop staan. Inmiddels bestaat ons kantoor meer dan tien jaar. 
 
Onze dienstverlening kenmerkt zich als allround, persoonlijk en betrokken. We worden bijgestaan door een drietal vaste parttime medewerkers. Wij zijn echter altijd uw aanspreekpunt, zonder tussenkomst van telefonisten of assistenten. Ons team staat qua omvang garant voor continuïteit in de dienstverlening en voor grote betrokkenheid. Wij kennen al onze klanten persoonlijk en voelen aan waar ze behoefte aan hebben. Voor een overzicht van de diensten waarvoor u bij ons terecht kunt wil ik u verwijzen naar de link hieronder. 
 
Onze clientèle strekt zich uit over vrijwel alle bedrijfstakken, van bouw gerelateerd tot internetdiensten. Kortom, we zijn van alle markten thuis. U kunt bij ons terecht voor alle fiscale, administratieve en bedrijfskundige vraagstukken. Indien een vraagstuk onze kennis en kunde te boven gaat hebben wij snelle toegang tot een uitgebreid netwerk van specialisten. 
 
Door onze centrale ligging zijn wij snel en eenvoudig bereikbaar. We verzorgen onze diensten ook op locatie, indien u dat wenst. 
 
Mocht u overwegen gebruik te maken van onze diensten dan kunt u gerust contact met ons opnemen voor een kennismakingsgesprek.  
 
 
Diensten 
 
Administratieve diensten 
 
U kunt bij ons terecht voor alle vormen van dienstverlening op administratief gebied. Wij kunnen uw volledige administratie verzorgen en wij kunnen de door u gevoerde administratie periodiek monitoren. Daartussen zijn ook zogenaamde hybride varianten mogelijk, waarbij u bijvoorbeeld de facturering verzorgt vanuit financieel administratieve software, waarna wij de inkoop- en de bankboekingen daarin verwerken. We maken daarbij gebruik van professionele software. Voor de hybride varianten maken wij voornamelijk gebruik van Exact Online. We beperken ons daar echter niet toe. We hebben ruimschoots ervaring met alle toonaangevende financieel administratieve software. De kantooradministratie en de klantadministraties die volledig door ons verzorgd worden, maken we gebruik van Exact Globe Next. 
 
We begeleiden startende ondernemers bij het opzetten van hun administratie. Ook adviseren we ondernemers bij het aanpassen van hun administratie indien ze er niet de noodzakelijke informatie uit kunnen halen die benodigd is voor een optimale bedrijfsvoering. 
 
DHD kan voor u de volledige personeelsadministratie verzorgen. We voeren uw loonadministratie, waarbij we kennis hebben van alle voorkomende cao's. 
 
Vanuit de door ons gevoerde of de door ons beoordeelde administratie stellen wij de (verplichte) jaarstukken voor u samen. Hierbij moet u denken aan de de (inrichtings)jaarrekening en de deponeringsjaarrekening. Allemaal conform de geldende wetgeving en voorschriften van bijvoorbeeld de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Fiscale diensten 
 
Wij verzorgen alle voorkomende fiscale diensten. Hierbij kunt u denken aan de afhandeling van aangiften omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting en uiteraard inkomstenbelasting. Alle aangiften worden digitaal verwerkt en digitaal verzonden, waarbij we gebruik maken van overheidscertificaten. 
 
Heeft u een geschil met de belastingdienst? Wij assisteren u bij bezwaar- en beroepsprocedures. 
 
Voor de laatste nieuwtjes op fiscaal gebied willen we u verwijzen naar onze nieuwspagina. 
Bedrijfskundige adviezen 
 
Onze diensten gaan verder dan de gebruikelijke ondersteuning bij administratieve en fiscale vraagstukken. DHD kan u begeleiden bij de meest uiteenlopende beslissingen op bedrijfskundig gebied. Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen van een beslissing? Dat rekenen we voor u door. We ondersteunen u bij het opmaken van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen en investeringsbudgetten. DHD verzorgt ontslagaanvragen bij het UWV en adviseert bij ontslagaanvragen via de kantonrechter. We zijn alert op subsidiemogelijkheden en fiscale stimuleringsregelingen. We helpen startende ondernemers op weg en begeleiden u bij de bedrijfsbeëindiging en -overdracht. 
 
DHD is geen accountantskantoor. Een afgeronde studie als certificerend accountant en meer dan 10 jaar ervaring als openbaar accountant vormen wel de basis voor de kwaliteit van onze dienstverlening.