Accountant
Accountant
Pyxis Accountants in
Almere
[Terug naar Almere]
Pyxis Accountants
G.T. Rietveldstraat 182
1333LJ Almere

tel: 035-5300192

Extra informatie

Pyxis Accountants    
U wilt … 
 
 • vertrouwen op een feilloze financiële administratie 
 • op het eind van het boekjaar snel uw jaarrekening 
 • fiscale adviezen en aangiften 
 • een professioneel klankbord voor uw ondernemersvraagstukken 
 • uw pensioenopbouw op de voordeligste manier veilig stellen 
 • en u wilt flexibiliteit. U beslist wat u zelf doet en wat u uitbesteedt 
 
 
Pyxis Accountants biedt … 
 
 • gekwalificeerde up to date vakkennis in eigen huis 
 • webbased systemen die het mogelijk maken u te betrekken bij onze werkzaamheden en hierin te participeren 
 • een uitgebreid netwerk waar kennis en ervaringen gedeeld worden 
 • sluitende procedures als waarborg voor onze dienstverlening aan u 
 • heldere rapporteringen en betrouwbare adviezen 
 • kennis van uw bedrijf, de cultuur en de branche waarin u werkzaam bent 
 • betrokken medewerkers die zich in uw situatie weten te verplaatsen 
 
 
Pyxis Accountants is verbonden aan Stolp en Fennis Registeraccountants. Hierdoor is het mogelijk ook wettelijke accountantscontroles uit te laten voeren. Stolp en Fennis Registeraccountants beschikt een WTA-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
 
 
Over Pyxis Accountants  
 
De accountant heeft een vertrouwensrelatie met zijn klant. Hij regelt niet alleen de financiële administratie en de jaarrekening, maar is ook het klankbord van de ondernemer. Op fiscaal gebied, bij het regelen van de pensioenen van het personeel, maar ook bij het pensioen van de ondernemer zelf. Bij vraagstukken over de rechtsvorm van de onderneming, fusies, overnames en bedrijfsopvolging. 
Vanuit deze vertrouwensrelatie vervult Pyxis Accountants de werkzaamheden. De ondernemer kan hierbij terugvallen op de diepgaande kennis en brede ervaring van de vennoten en medewerkers van Pyxis Accountants. Altijd met slechts één doel: succes als resultaat.

Services  

De dienstverlening van Pyxis Accountants is veelomvattend. Ze beperkt zich niet tot de traditionele accountantscontrole, maar strekt zich onder meer ook uit tot: 
 
 • pre-auditdiensten 
 • het samenstellen van de jaarrekening 
 • salarisadministratie 
 • online boekhouden 
 • fiscale adviezen en het doen van aangiftes 
 • het voeren van de loonadministratie 
 • pensioenadvies 
 • het geven van bedrijfskundige adviezen, bijvoorbeeld over de organisatie, grote investeringen, automatiseringsprojecten, fusie, overname en bedrijfsopvolging. 
 
Als ondernemer kunt u altijd terugvallen op de brede ervaring die wij hebben en fungeren wij graag als uw klankbord.