Accountant
Accountant
Accountantskantoor Coop Finance in
Amsterdam
[Terug naar Amsterdam]
Accountantskantoor Coop Finance
Spaklerweg 52
1099 BC Amsterdam

tel: (0) 840035377

Extra informatie

Accountantskantoor Coop Finance   
Voor elke ondernemer die direct helder inzicht wenst! 
 
Accountantskantoor Coop Finance: zakelijke dienstverlening voor MKB-ondernemingen op het gebied van accountancy, administratieve dienstverlening, personeel & organisatie-advies, fiscaal advies en automatiseringsvraagstukken. Gevestigd in Amsterdam-Noord. 
 
Accountantskantoor Coop Finance wil ondernemers achter de schermen ondersteunen zodat zij hun tijd optimaal kunnen gebruiken voor hetgeen zij goed in zijn: ondernemen. Het streven is u als ondernemer, vlot, accuraat en glashelder advies en inzicht te bieden tegen een schappelijke, vaste, prijs die wij vooraf afspreken. 
 
Traditionele accountantskantoren 
 
In tegenstelling tot traditionele accountantskantoren die de nadruk leggen op historische cijfers, vinden wij het van belang om gedurende het jaar de huidige gang van zaken te bespreken zodat bijsturen nog mogelijk is. 
Daarom spreken wij minimaal vier keer per jaar de actuele situatie binnen uw onderneming door. 
Uurtje factuurtje? Niet bij CoopFinance 
 
Accountantskantoor Coop Finance werkt niet op basis van "uurtje factuurtje". Vooraf spreken wij een vaste totaal-prijs af voor de standaardwerkzaamheden zoals besprekingen gedurende het jaar, opstellen aangifte inkomstenbelasting, voor de BV samenstellen jaarrekening enzovoort. 
 
Onder andere zit dit in het service pakket: 
 
  • Inrichting & review van de administratie 
  • Verwerken van uw administratie 
  • Samenstellen jaarrekeningen 
  • Aangifte omzetbelasting 
  • Aangifte inkomstenbelasting (indien noodzakelijk inclusief winstbijlage) 
  • Aangifte vennootschapsbelasting 
  • Opleveren balansdossier ten behoeve van wettelijke controle 
  • Samenstellen tussentijdse overzichten 
  • Salaris administratie 
  • Beoordeling ondernemersplan/Beoordeling begroting/budget (zie tabje brancherapport) 
 
Eerste consult vrijblijvend 
 
Het eerste consult is geheel vrijblijvend en gratis! Dus neem gerust contact op. Wij zouden graag uw vertrouwen winnen door u de beste service aan te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat. 
 
Accountantskantoor Coopfinance is gehuisvest in Amsterdam-Noord, nabij de NDSM werf. Centraal gelegen tussen Zaandam en Amsterdam. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en gratis parkeren indien u met de auto komt. 
 
Accountant 
De rekenaar aan het woord 
 
Heeft u eigenlijk wel een accountant nodig, iemand die uw boeken controleert? De vertrouwde boekhouder van weleer kwam 'bij de mensen thuis'. Eenmaal kwam hij de spulen ophalen en eenmaal besprak hij de ggevens met u en liet hij u uw handtekening zetten. De stukken gingen naar de Belastingdienst en verder handelde u het met hen af. 
En als er een keer controle was schoof de boekhouder natuurlijk aan. 
 
De rol van deze traditionele boekhouder is overgenomen door software waarmee u op zeer eenvoudige wijze uw administratie kunt bijhouden. De moderne boekhouder is een accountant, maar wat is nu precies een accountant? 
 
In feite is hij de rekenaar, iemand die voor zijn beroep cijfers controleert of u als ondernemer uw administratie op orde heeft. Maar er is nog een belangrijk aspect. De accountant kijkt of u uzelf niet terkot doet. Immers, als u een fout maakt in het voordeel van de Belastingdienst zult u hen niet horen, andersom natuurlijk wel. 
De accountant stelt aan de hand van uw financiële administratie de jaarrekening op. Als hij zijn werk goed doet checkt hij tussentijds of u dat goed doet en stelt u op de hoogte. 
 
Om boekhouder te kunnen worden was vroeger niet veel nodig, tegenwoordig nog minder want met de juiste software kan een kind de was doen. Een accountant wordt geacht een bepaalde expertise mee te nemen die hem onderscheidt van die traditionele boekhouder. Hij volgt dan ook een speciale, zware opleiding. Je kunt je ook niet zomaar accountant noemen. 
Een zichzelf respecterend accountant is lid van een beroepsorganisatie en houdt zijn kennis op peil. 
 
Gedragscode 
 
Accountants worden gecontroleerd, zij hebben immers een zware verantwoordelijkheid naar de overheid en de bedrijven die zij vertegenoordigen. 
Voor accountants gelden er gedragscodes ten aanzien van integriteit, objectiviteit, deskundigheid discretie en (bij-) scholing. 
Accountantskantoor Coop Finance: de accountant met een helder inzicht