Accountant
Accountant
Accountantskantoor Dijkman en Haddi in
Amsterdam
[Terug naar Amsterdam]
Accountantskantoor Dijkman en Haddi
Minervalaan 63
1077NR Amsterdam

tel: (0)20 3057400

Extra informatie

Uw vraagstukken zijn ons speelveld   
Als ondernemer wordt u bijna dagelijks geconfronteerd met wet- en regelgeving. Regelgeving die ook nog eens regelmatig verandert. Naast kennis van deze regels is ook een gedegen kennis van de markt waarin u opereert noodzakelijk. Bovendien heeft u bij het nemen van beslissingen ook inzicht nodig in de (jaar)cijfers van uw onderneming. 
 
In dat speelveld voelen wij ons thuis. Door onze jarenlange ervaring zijn wij als geen ander bekend met de vraagstukken van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Kennis van zaken en een hoge kwaliteit van onze dienstverlening zien wij als vanzelfsprekend. Onze positie als adviseurs gaat daarbij verder dan het naast de ondernemer staan. Op basis van wederzijds vertrouwen en oprechte interesse in onze klanten zijn wij in staat om gevraagd en zo nodig ongevraagd de juiste oplossing aan te dragen. Voor elk vraagstuk waarmee een ondernemer in zijn ondernemersleven geconfronteerd wordt. Dat vereist vooruitzien, met een visie waarmee u zich als ondernemer identificeert. Voor ons is elke klant uniek en dat uit zich in onze persoonlijke benadering. Wij kennen elke klant. Zowel de zakelijke als de particuliere. 
 
Adviseurs met een persoonlijke touch 
 
Elk ondernemersvraagstuk houdt verband met uiteenlopende wet- en regelgeving. Wij kijken daarom over de grenzen van onze specifieke vakkennis en behandelen de vraagstukken van onze klanten multidisciplinair. 
 
Deze aanpak biedt u als klant de zekerheid dat uw dossier bij meer dan één adviseur bekend is en bewaakt wordt. Met onze klanten hebben wij bovendien een persoonlijke band. Wij willen u en uw specifieke situatie graag in detail leren kennen en blijven ook daarna graag structureel op de hoogte. 
 
Ook binnen ons kantoor gaan wij persoonlijk met elkaar om. Er heerst een collegiale, no-nonsense en informele werksfeer. En wij zijn maatschappelijk betrokken. In dat kader zijn wij als kantoor ook verbonden aan een Stichting die de stimulering van diversiteit in het bedrijfsleven als doel heeft. Dit initiatief ondersteunen wij van harte. 
Onze cliënten 
 
Wij mogen (vermogende) particulieren, artiesten, reclamebureaus, IT-bedrijven, internetbedrijven, webshops, retailers, ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk georiënteerde ondernemingen, goede doelen stichtingen, opleidingsinstituten en internationaal opererende bedrijven tot onze klantenkring rekenen. En daar zijn we trots op. 
 
Een breed palet aan diensten 
 
Dijkman en Haddi Accountancy & Belastingadvies bestaat sinds 1 april 2008. De founding partners werkten daarvoor ruim 9 jaren bij hetzelfde middelgrote accountants- en belastingadvieskantoor in Amsterdam. Op basis van deze jarenlange samenwerking wordt binnen ons kantoor snel en efficiënt geschakeld tussen de disciplines accountancy en fiscaliteit. Onze interne processen zijn zodanig ingericht dat al bij het opstellen van de cijfers de beide disciplines worden betrokken. 
 
Accountancy 
 
Cijfers geven inzicht in de financiële positie van uw onderneming, geven haar kracht weer, maar leggen ook haar zwaktes bloot. Zekerheid ten aanzien van de betrouwbaarheid van deze cijfers is een voorwaarde voor het nemen van juiste beslissingen. Niet alleen voor u als ondernemer, maar ook voor andere gebruikers van deze cijfers, zoals banken en overige financiële instellingen. 
 
Vroegtijdig signaleren 
 
Zorgvuldigheid en efficiency zijn bij het maken van deze cijfers vanzelfsprekend. Onze taak is om u inzicht te geven in deze cijfers, zodat u in staat bent om op basis hiervan de juiste (strategische) beslissingen te nemen. Onze interne processen zijn zodanig ingericht dat al bij het opstellen van de cijfers de beide disciplines accountancy en fiscaliteit worden betrokken. Vaak zijn wij hierdoor vroegtijdig in staat om uw vraagstukken te signaleren, hetgeen de bespreking van de jaarcijfers concreet en ‘to the point’ maakt. 
 
Werkzaamheden 
 
Op het gebied van accountancy bieden wij de volgende werkzaamheden aan: 
 
 • het samenstellen van de jaarrekening 
 • het begeleiden van de ondernemer bij de opzet van de administratieve organisatie 
 • het voeren van financiële administraties, waaronder het verzorgen van de aangiften omzetbelasting 
 • het opstellen van liquiditeitsprognoses en begrotingen 
 • het begeleiden bij subsidie-aanvragen 
 • het begeleiden van financieringsaanvragen 
 • het behandelen van waarderingsvraagstukken 
 • advisering inzake overnames, fusies, herstructureringen 
 • arbitrage 
 
Online boekhouden 
 
Op uw verzoek is het ook mogelijk om uw eigen boekhouding te voeren via ons online boekhoudsysteem, waarna wij de administratie periodiek controleren. Wij verwijzen u hiervoor naar onze online diensten. 
 
Salarisadministratie 
 
Onze jarenlange ervaring garandeert u een optimale service, kennis en flexibiliteit op het gebied van de salarisadministratie en alle hiermee verband houdende werkzaamheden. 
Werkzaamheden 
 
De volgende salariswerkzaamheden worden door ons verricht: 
 
 • het verzorgen van de reguliere salarisadministratie bestaande uit de maandelijkse salarisstroken, de aangifte loonheffingen alsmede de jaarlijkse rapportage aan de Belastingdienst 
 • het controleren van voorschotnota’s van pensioenfondsen 
 • het verzorgen van proforma salarisberekeningen 
 
Uw salarisadministratie online uitvoeren? 
 
Op verzoek kunt u uw salarisadministratie zelf uitvoeren via ons online salarisprogramma. Wij stimuleren het gebruik hiervan, aangezien deze online service zowel door onze klanten als door onszelf als uitermate prettig wordt ervaren. Wij verwijzen u naar onze online diensten voor de voordelen. 
 
Belastingadvies 
 
De fiscale wet- en regelgeving is constant aan wijzigingen onderhevig. Voor ondernemers vinden deze wijzigingen vaak ongemerkt plaats. Het is onze taak om onze klanten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, gevraagd, maar soms ook ongevraagd. 
Breed netwerk van specialisten 
 
Naast de fiscale zijn er tal van andere wetten en regelgevingen die van invloed kunnen zijn op uw positie als ondernemer. Denk hierbij aan omzettingen, herstructureringen, rationalisering van ondernemingsactiviteiten, overnames en fusies. Wij werken in dat kader nauw samen met advocaten en notarissen in ons netwerk. Onze belastingadviseur neemt een coördinerende rol in bij dergelijke trajecten en stelt het belang van de klant centraal. 
 
Als MKB-adviseurs zijn wij gespecialiseerd in de fiscale optimalisatie van de ondernemer/directeur groot aandeelhouder en vermogende particulieren. 
Werkzaamheden 
 
Op het gebied van belastingadvies bieden wij de volgende werkzaamheden aan: 
 
 • het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 
 • het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 
 • het geven van nationaal en internationaal fiscaal advies 
 • het voeren van bezwaarschriftprocedures voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting 
 • het bieden van begeleiding en ondersteuning bij fiscale controles door de Belastingdienst 
 • het verzorgen van quickscans voor de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting 
 • het verzorgen van een fiscale due dilligence 
 • de begeleiding en ondersteuning bij fusies en overnames, inclusief de implementatie