Accountant
Accountant
Probaat Accountants in
Amsterdam
[Terug naar Amsterdam]
Probaat Accountants
Sarphatistraat 660
1018 AV Amsterdam

tel: 020 - 5307050

Extra informatie

Het accountantskantoor Probaat staat haar klanten met raad en daad terzijde. Naast de reguliere zaken zoals het samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van accountantsverklaringen (inclusief het uitvoeren van audits) en het verzorgen van belastingaangiftes, geven we in het bijzonder aandacht aan het optimaliseren van de administratieve organisatie van onze klanten. Wij verstrekken financiële adviezen en geven actuele informatie om onze klanten te assisteren bij het up to date houden van het financieel-administratief proces. Tevens faciliteren wij voor onze klanten financiële bedrijfsopleidingen. Probaat is "partner in business" voor bedrijven en organisaties door het combineren van klantgerichtheid met vakbekwaamheid.    
 
Onze organisatie bedient het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), maar ook de particulier is welkom. Onder onze MKB-klanten treft men kleine, startende ondernemers en ook grotere organisaties met tientallen werknemers. Onze dienstverlening is breed; van het standaardwerk tot en met ondersteunend, sturend & adviserend. 
 
Voorbeelden van standaardwerkzaamheden zijn: 
 
•administraties opzetten en verder inrichten 
•het verzorgen en/of controleren van administraties 
•het verzorgen van salarisadministraties 
•het samenstellen en/of controleren van jaarrekeningen 
•accountantsverklaringen 
 
Naast de administratieve werkzaamheden kunnen wij u ook fiscaal van dienst zijn: 
 
•inkomsten- en vennootschapsbelasting 
•loon- en omzetbelasting 
•successie- en schenkingsaangiften 
 
Wij streven korte communicatielijnen met relaties na. U heeft een vast aanspreekpunt. Dit betekent echter niet, dat alleen deze persoon weet van uw situatie. Dankzij onze interne organisatie, die geheel digitaal is opgezet, kunnen we flexibel en efficiënt communiceren met onze cliëntèle. We onderscheiden ons van andere accountantskantoren door meer te doen dan alleen cijferverwerking. U mag van ons verwachten dat wij meedenken op een groot aantal werkgebieden binnen het omvangrijke financiële gebeuren rondom een bedrijf en we schromen niet om u te wijzen op alternatieven.  
 
Graag willen wij op de financieel overlappende vakgebieden dé vraagbaak zijn. Niet omdat we zelf alles denken te kunnen, want schoenmaker blijf bij je leest, maar wel omdat we efficiënt specialisten kunnen inschakelen. Gezamenlijk vormen we dan een soort driehoek die vraagstukken oplost: klant-accountant-externe specialist. 
 
De naam en organisatie PROBAAT Accountants & Adviseurs is in april 2005 ontstaan: namelijk vanuit de onderneming van de ras-echte Amsterdammer Frans Ruhé, die 40 jaar geleden het stokje overnam van zijn schoonvader de heer Bergkamp, en door toetreding van de geboren en getogen Zeeuws Vlaming & huidig eigenaar Peter Herrebout. Frans geniet vanaf de zomer van 2007 van een welverdiend pensioen, maar is als adviseur èn ambas-sadeur nog wel nauw betrokken bij onze organisatie. 
 
Goed beschouwd is alles nieuw opgezet: de naam, huisstijl, locatie, kantoor-inrichting, hard- en software enzovoorts. Hierdoor is het geheel van meet af aan efficiënt op elkaar afgestemd. Inmiddels zijn we met veertien medewerkers, waaronder drie certificerend AA-accountants. Een zorgvuldige selectie en werving van deskundig personeel resulteert in een goede balans in onze groep: de juiste mensen voeren tegen het juiste tarief de juiste werkzaamheden uit.  
 
We zijn een kleine organisatie, die door de voordelen van kleinschaligheid maatwerk kan afleveren en de taal van de ondernemer spreekt. We zijn groot genoeg voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en klein genoeg voor een optimaal contact met onze klanten. 
 
De individuele uurtarieven van onze medewerkers zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring en bekwaam-heid. Deze bedragen exclusief omzetbelasting variëren van € 50 tot en met € 175 per uur per persoon. Jaarlijks vindt er per 1 januari van het nieuwe jaar een aanpassing plaats aan het gestegen loon- en prijspeil.Wij brengen onze kosten in rekening op basis van de voortgang van de werkzaamheden of indien dat gewenst is een vast voorschotbedrag per maand of per kwartaal. Op al onze werkzaamheden zijn voorts onze Algemene Voorwaarden van toepassing gedeponeerd op 7 juli 2010 onder het nummer 34292209 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam