Accountant
Accountant
Bloemsma + Faassen accountantskantoor in
Assen
[Terug naar Assen]
Bloemsma + Faassen accountantskantoor
Stationsstraat 29
9401KW Assen

tel: 0592-312652

Extra informatie

Accountants+Belastingadviseurs in Noord-Nederland   
De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Technologische ontwikkelingen verschaffen ons nieuwe mogelijkheden maar het leven wordt er tegelijkertijd ook complexer door. 
Bloemsma + Faassen accountantskantoor wil graag duidelijkheid scheppen. Wij zijn er om ingewikkelde vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke oplossingen. Dat doen we –al sinds 1925- door onze klanten te adviseren en te begeleiden op financieel en fiscaal gebied. 
 
Wij hebben drie vestigingen in Noord-Nederland: Groningen, Assen en Hoogezand. 
 
De vestiging Assen van Bloemsma + Faassen accountantskantoor is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verrichten van wettelijke controles bij middelgrote en grote ondernemingen. De Autoriteit Financiële Markten houdt onafhankelijk, publiek toezicht op accountantskantoren die verklaringen afgeven die van belang zijn voor de Nederlandse kapitaalmarkt. Het hebben van deze vergunning betekent dat er wordt gewerkt volgens goed gedocumenteerde werkprocessen waarmee een hoge mate van kwaliteit wordt geborgd. 
 
 
Wilt u meerwaarde dichtbij? Kies dan voor Bloemsma + Faassen accountantskantoor. 
 
Ervaren+vakkundige accountants 
 
U kunt natuurlijk uw eigen administratie verzorgen. Maar het monitoren van de doorlopend veranderende regelgeving kost u veel tijd. Die tijd kunt u beter besteden aan de dingen waar u wél graag mee bezig bent. Kies voor onze ervaren en vakkundige accountants. Kies voor de meerwaarde van BLOEMSMA+FAASSEN Accountants en belastingadviseurs. 
 
 
Welke meerwaarde kunnen onze accountants u bieden? 
 
+ het verzorgen en bijhouden van uw financiële administratie; 
 
+ het verzorgen van de loonadministratie; 
 
+ het verzorgen van de aangifte omzetbelasting; 
 
+ het samenstellen, beoordelen c.q. controleren van 
jaarrekeningen; 
 
+ het opstellen van ondernemingsplannen en prognoses; 
 
+ het opstellen van tussentijdse cijfers. 
 
Het groene denken van B+F 
 
People, planet en profit, oftewel: mensen, milieu en opbrengst. Dat zijn de drie pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. BLOEMSMA+FAASSEN is zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheid op dit gebied. 
 
 
People | mensen 
 
Medewerkers worden gezien als het sociaal kapitaal van de organisatie en daarom wordt er tijd en geld besteed aan goede interne communicatie en opleidingsmogelijkheden. Verder biedt Bloemsma + Faassen accountantskantoor een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, een arbo-veilige werkomgeving en omgangsprotocollen. Onder de medewerkers huist loyaliteit, respect en passie voor de klanten, het bedrijf èn de collega’s. Extern doet BLOEMSMA+FAASSEN vanzelfsprekend haar uiterste best om zo effectief en optimaal mogelijk te communiceren met haar klanten en overige relaties. 
 
 
Planet | milieu 
 
Het milieu wordt steeds meegewogen in de bedrijfsvoering van BLOEMSMA+FAASSEN. Door het per pdf (digitaal) versturen van documenten wordt op grote schaal het gebruik van papier en inkt teruggedrongen. Ook intern is het beleid om zo weinig mogelijk te printen. Kantoorartikelen worden waar mogelijk vanuit de Eco-line besteld. 
 
 
Profit | opbrengst 
 
Winst maken mag. De inkomsten van de vestigingen van Bloemsma + Faassen accountantskantoor worden deels geherïnvesteerd in goede informatiestromen, een professionele en efficiënte bedrijfsvoering en innoverende activiteiten waardoor we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. 
 
De inzet van BLOEMSMA+FAASSEN op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen komt voort uit een oprecht streven naar een betere wereld. De drie vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand gebruiken de invloed die hen ter beschikking staat om dit streven gestalte te geven.