Accountant
Accountant
Accofis accountantskantoor in
Bilthoven
[Terug naar Bilthoven]
Accofis accountantskantoor
Rembrandtlaan 22 /B
3723BJ Bilthoven

tel: 030-2740067

Extra informatie

Accofis accountantskantoor Acountants & Belastingadviseurs   
Accofis accountantskantoor Acountants & Belastingadviseurs is opgericht in 2000. Wij verlenen administratieve, fiscale en bedrijfseconomische diensten aan ondernemers en particulieren. Ons dienstenpakket voorziet in alle accountancy, administratieve en fiscale zaken die een ondernemer op zijn pad kan tegenkomen. 
 
  • Administratie 
  • Tussentijdse rapportage 
  • Jaarrekeningen 
  • Belastingen 
  • Loonadministraties 
  • Fiscaal en bedrijfsadvies 
 
Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij Accofis accountantskantoor Acountants & Belastingadviseurs altijd voorop. Een tiental jaren aan ervaring in het bedrijfsleven en de accountancy ligt hieraan ten grondslag.  
 
MKB-ers voor het MKB 
 
Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een betaalbare prijs! De persoonlijk coach van de klant zijn en zich kunnen verplaatsen in de behoefte van de klant. 
 
 
Dienstverlening 
 
Administratieve dienstverlening. 
Van volledige verwerking van uw boekhouding, zoals coderen en inbrengen of bijvoorbeeld alleen de controle van de door uzelf gevoerde administratie. Efficiënt en tegen een gunstige offerte. 
 
Tussentijdse rapportage 
Het opstellen van tussentijdse overzichten. Dit kan per maand, per kwartaal of per halfjaar. Dit is zeer essentieel voor een administratie. Hierdoor kunnen wij, samen met u, de vinger aan de pols houden v.w.b. de eventuele knelpunten binnen uw bedrijf. Te denken valt hierbij aan de brutowinstmarge en de verhouding van de kosten t.o.v. de omzet. 
 
Jaarrekening 
Het opstellen van jaarrekening voor een eenmanszaak (EMZ), vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV). Hiervoor kunt u bij ons terecht. Ook het opmaken van consolidatiebalansen (beheer b.v. en werkmaatschappij) kunnen wij voor u verzorgen. Helder en inzichtelijk, voor uzelf, de belastingdienst en uw bankier. 
 
Belastingen 
Inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Aangiften en advisering. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om belasting te besparen. 
 
Loonadministratie 
Het voeren van de loonadministratie in de ruimste zin van het woord. Het maken van loonslips, aangiften loonbelasting, arbeidsovereenkomsten, meldingen naar belastingdienst en/of bedrijfsvereniging. 
 
Advisering 
Alles wat hierboven niet genoemd is, fiscale- c.q. bedrijfsadvisering, controlewerkzaamheden Belastingdienst/GAK, ondernemersplannen, second opinion jaarrekening.