Accountant
Accountant
Claus accountantskantoor in
Bloemendaal
[Terug naar Bloemendaal]
Claus accountantskantoor
Zomerzorgerlaan 28 /A
2061CX Bloemendaal

tel: 023-5410660

Extra informatie

Claus accountantskantoor   
Claus accountantskantoor is een fullservice accountantskantoor. Vanuit ons accountantskantoor te Haarlem ondersteunen en bedienen wij onze cliënten met kwalitatieve financiële- en administratieve dienstverlening. 
 
Onze cliëntenportefeuille bestaat voornamelijk uit MKB-ondernemers, met het accent op vennootschappen in de handel, de dienstverlenende sector, alsmede het winkelbedrijf. 
 
Naast accountancy-, administratieve- en fiscale diensten bieden wij ook ondersteuning op specifiek terrein waarbij specialistische kennis noodzaak is. 
 
Hierbij kunt u denken aan pensioenen, personeelszaken, bedrijfsoverdracht, franchising en subsidies. Komt de grens van onze expertise in zicht, dan hebben wij uitstekende ingangen bij een beproefd netwerk van specialisten. 
 
Binnen onze persoonlijke dienstverlening staat u als cliënt altijd centraal. Claus accountantskantoor is aangesloten bij de NBA en de RB.

Diensten 

Accountancy 
 
 • samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen 
 • tussentijdse rapportages 
 • begrotingen 
 • het inrichten van administraties 
 • het beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren 
 • advisering en begeleiding in automatisering 
 • budgettering en kostprijssystemen 
 • bedrijfseconomische advisering 
 • analyse van resultaatontwikkeling 
 
Fiscale dienstverlening 
 
 • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting 
 • taxplanning - binnenlandse belastingplichten 
 • (her-)structureringen van ondernemingen 
 • loonbelasting en sociale verzekeringen 
 • oudedagsvoorziening 
 • successie-/schenkingsrecht 
 • fiscale aspecten van vermogensbeheer 
 • fiscaal-juridische vraagstukken 
 
Financiële planning 
 
Financiële planning is kort samengevat: "Het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)- lange termijndoelstellingen." 
 
 • sociale zekerheid en pensioenen 
 • fiscale aspecten en produkten 
 • budgetplanning en vermogensbeheer 
 • financiële- en estate planning 
 • fusie en overname 
 
Administratieve dienstverlening 
 
 • het vastleggen van financiële administraties 
 • het controleren van financiële administraties 
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting 
 • administratieve ondersteuning 
 
Personeel & Organisatie 
 
 • salarisadministratie 
 • personeelsbeleid 
 • employée benefits (werknemersvoordelen) 
 • begeleiding/ondersteuning van directie/personeel bij personeelsregelingen 
 • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures 
 • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken 
 • vraagstukken omtrent (ziekte)verzuim (bijv. in het kader van de Wet verbetering Poortwachter) 
 • opstellen van personele regelingen (zoals kinderopvang) 
 
Juridische dienstverlening 
 
 • samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsaangelegenheden 
 • transacties met risico's 
 • aansprakelijkheden 
 • overdracht onderneming 
 • bijzondere relaties 
 • huurcontracten 
 • beëindigings- en langlopende overeenkomsten