Accountant
Accountant
Accountantskantoor Accanthus in
Breda
[Terug naar Breda]
Accountantskantoor Accanthus
Takkebijsters 13 /C
4817BL Breda

tel: 076-5720900

Extra informatie

Accanthus, Accountants & Belastingadviseurs is een maatschap van rechtspersonen die zich richt op accountancy en belastingadvisering voor haar cliënten.   
Voor wat betreft administratieve dienstverlening is gedurende het jaar 2005 onze onderneming Corinthus Administratieve Dienstverlening opgezet. Klik hier voor een doorlink naar Corinthus. 
 
Accanthus is ontstaan als gevolg van een fusie welke in 2000 heeft plaatsgevonden en bestaat als organisatie dan ook nog slechts relatief kort. Binnen Accanthus wordt binnen de diverse disciplines in teamverband gewerkt door enthousiaste mensen waarvan een groot gedeelte terug kan vallen op hun meer dan ruime ervaring in hun eigen vakgebied. 
 
Door de combinatie van deskundigheid van onze professionals, ons enthousiasme en onze persoonlijke betrokkenheid slagen wij erin om onze diensten optimaal af te stemmen op de wensen van onze relaties. 
 
Binnen Accanthus zijn Bart van Nielen en Arjen van Rijckevorsel de verantwoordelijke vennoten. 
 
Bart van Nielen is een certificerend bevoegde accountant, lid van de Novaa, en verantwoordelijk voor onze accountancy. Arjen van Rijckevorsel, afgestudeerd fiscaal jurist, lid van de NOB (Nederlandse orde van Belastingadviseurs) is eindverantwoordelijk voor de fiscale advisering van onze cliënten. 
 
Bij ons staat u als onze cliënt centraal, in een open communicatiesfeer wordt gezamenlijk en in goed overleg bezien wat de wensen van u als cliënt zijn en hoe onze dienstverlening daarop kan worden afgestemd. Bij ons voelt u zich dan ook "thuis" en serieus genomen. 
 
Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt samen met u als onze cliënt gestreefd naar een optimale situatie voor u of dat nu de interne organisatie, administratieve verwerking, automatisering dan wel fiscale aangelegenheden betreft. 
 
Accanthus streeft naar een langdurige relatie met haar cliënten. Het grootste gedeelte hiervan bevindt zich in het midden- en kleinbedrijf. 
 
Zoveel mogelijk wordt branchegericht gewerkt. De cliënt profiteert op deze wijze van een clustering van de kennis en ervaring binnen de specifieke branche.  
 
Vanzelfsprekend bieden wij onze relaties het volledige gamma aan dienstverlening op accountancy gebied. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: 
 
 • het uitvoeren van controleopdrachten, samenstellingsopdrachten en beoordelingsopdrachten; 
 • begeleiding bij financieringsvraagstukken; 
 • begeleiding bij investeringsvraagstukken; 
 • uitvoeren van waarderingsopdrachten; 
 • begeleiding bij fusies en overnames; 
 • uitvoeren van “due diligence” onderzoeken; 
 • opzetten en uitvoeren van management ondersteuningssystemen; 
 • begeleiding bij automatiseringsvraagstukken op administratief terrein; 
 • uitvoeren van éénmalige opdrachten zoals het verstrekken van second opinions; 
 • opzetten van liquiditeitsoverzichten; 
 • overige opdrachten. 
 
Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van onze diensten en producten voorop staat bij al onze werkzaamheden. 
 
Alvorens onze werkzaamheden een definitief beslag krijgen wordt een en ander in een bespreking met de cliënt geëvalueerd zodat hij of zij volledig op de hoogte is van onze bevindingen alvorens het rapport wordt opgemaakt. 
 
Op deze wijze heeft de cliënt ten alle tijden inspraak bij de totstandkoming van het eindproduct en wordt hij/zij nooit met verrassingen geconfronteerd in het verslag. 
 
Zo wordt elke beslissing die binnen de onderneming moet worden genomen een bewuste stap. 
 
De kwaliteit wordt mede gewaarborgd door te werken met goed geschoolde professionals die met hun ruime ervaring en innovatief vermogen elke probleemstelling het hoofd kunnen bieden. 
 
Hiernaast vindt er zowel intern al extern een permanente educatie plaats waardoor onze werknemers op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied zodat zij een goede gesprekspartner voor u kunnen blijven. 
 
Met een team van drie afgestudeerde fiscalisten wordt ernaar gestreefd om een optimale fiscale positie voor de klant te realiseren. Dit geschiedt door in teamverband voor onze cliënten te werken waarbij in een continue overleg met onze accountants en administratieve medewerkers de situatie van de cliënt in het oog wordt gehouden. 
 
Grensopzoekend, innovatief en uitdagend maar nooit zonder samenspraak met de cliënt. U weet altijd welke posities worden ingenomen, wat de risico's en consequenties hiervan zijn en vanzelfsprekend bent u het die de grenzen van onze dienstverlening bepaalt. De fiscale dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit: 
 
 
 • de verzorging van alle voorkomende aangiften 
 • de verzorging van bezwaarschriften 
 • begeleiding bij overnames en fusies 
 • advisering omtrent bedrijfsopvolging 
 • begeleiding bij financiële planningsvraagstukken 
 • advisering bij huwelijksvermogensrecht en erfrecht 
 • advisering omtrent bedrijfsreorganisaties 
 
Naast hun afgeronde fiscale opleiding beschikken onze fiscalisten over een ruime ervaring op (inter)nationaal belastingterrein. 
 
Door middel van een zowel intern als extern opleidingstraject wordt de kennis actueel gehouden. 
 
Door het voeren van periodiek overleg blijft u als cliënt volledig op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kunnen wij als adviseur ook tijdig inspelen op ontwikkelingen binnen uw onderneming.