Accountant
Accountant
Blijham accountantskantoor in
De Bilt
[Terug naar De Bilt]
Blijham accountantskantoor
Utrechtseweg 320 /A
3731GD De Bilt

tel: 030 - 2210888

Extra informatie

Blijham accountantskantoor is de praktijk van Rik Blijham die richt zich op fusies, overnames en herstructureringen (bedrijfswaarderingen, due diligence onderzoeken, financieringen) en het optreden als arbiter of gerechtelijk deskundige in daarmee samenhangende aangelegenheden.   
Het is onze missie om onze dienstverlening onafhankelijk en met een grote mate van persoonlijke betrokkenheid en flexibiliteit uit te voeren in een markt waarin juist aan die kernbegrippen steeds meer belang wordt gehecht. 
 
Het uitvoeren van een due diligence onderzoek bij bedrijfsovernames is een cruciaal onderdeel van het proces dat moet leiden tot een succesvolle transactie. Rik Blijham heeft veel ervaring met due diligence onderzoeken en is daarbij bovendien onafhankelijk van welke bij de transactie betrokken partij dan ook.  
 
Due diligence onderzoeken worden uitgevoerd in teams waarin Blijham Overname & Advies samenwerkt met in overnames gespecialiseerde juristen, fiscalisten en corporate finance professionals om alle risico's rond de over te nemen onderneming optimaal in kaart te brengen.