Accountant
Accountant
Dyacc accountantskantoor in
Dedemsvaart
[Terug naar Dedemsvaart]
Dyacc accountantskantoor
Mulderij 4
7701RM Dedemsvaart

tel: 0523-611949

Extra informatie

Dyacc accountantskantoor is in 2006 in Dedemsvaart gestart als interim- en advieskantoor.  Dyacc accountantskantoor kenmerkt zich door een zeer klantgerichte benadering. Dit is mogelijk doordat alle contacten via één contactpersoon lopen. Die contactpersoon is Erik Golsteijn. 
Erik is registeraccountant en heeft sinds 1992 jaar ervaring in de accountancy. De eerste tien jaar van zijn carrière heeft hij bij één van de Big Four kantoren gewerkt, daarna 5 jaar bij een regionaal accountantskantoor. 
 
Vooraf duidelijkheid over de prijs van de dienstverlening is vanzelfsprekend bij Dyacc accountantskantoor. De afspraken over de aard en de prijs van de werkzaamheden worden vooraf in een opdrachtbevestiging vastgelegd. 
 
Voor de noodzakelijke vaktechnische ondersteuning maakt Dyacc accountantskantoor gebruik van de specialisten van Fiscount. Fiscount is een landelijk werkende adviesorganisatie ten behoeve van accountants-, administratie– en belastingadvieskantoren. Fiscount heeft specialisten in dienst op de vakgebieden BTW, loonheffingen, VPB, IB en sociale zekerheid. Daarnaast heeft Fiscount een jurist paraat staan. 
Voor informatie over Fiscount kunt u terecht op www.fiscount.nl.

DIENSTEN 

Advies 
 
Dyacc adviseert graag advies uit over uw financiële bedrijfsvoering. 
Daarnaast is Dyacc behulpzaam bij het opstellen van begrotingen en prognoses. 
 
Interim 
 
Erik is voor maximaal 24 uur per week beschikbaar voor financiële interim-opdrachten. Heeft u tijdelijk een controller, accountant of financieel directeur nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op! Erik is inzetbaar in een groot deel van Nederland: Geldland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. 
 
Overzicht verrichte interim-opdrachten: 
 
Stichting voor Sociaal Cultureel werk 
 
Beschrijving administratieve organisatie en interne controlemaatregelen. Diverse processen binnen deze organisatie zijn door mij beschreven. Tevens heb ik, waar mogelijk, verbeterpunten in de interne controle aangebracht. Deze verbeterslag is met name ingegeven door de wijzigende regelgeving (WMO). 
 
Accountantsorganisatie 
 
Uitvoeren controleopdracht. Dit betrof de controle van de jaarrekening van een school voor voortgezet onderwijs. 
 
Thuiszorgorganisatie 
 
Medewerker interne controle afdeling. Ik heb mij met name gericht op het opzetten van een intern controleprogramma en het uitvoeren van controlebezoeken bij zorgmanagers. Voor de thuiszorgorganisaties is met name de regelgeving uit de AWBZ van belang. 
 
Thuiszorgorganisatie 
 
Projectleider productiedeclaratie. Doel was de geleverde productie waarvoor volgens de interne administratie geen of onvoldoende indicatie door het zorgkantoor was afgegeven, alsnog bekostigd te krijgen. Hiervoor moest binnen een zeer beperkte tijd een groot aantal klantdossiers worden beoordeeld op rechtmatigheid van de geleverde productie. Mijn taak was met name het aantrekken, inplannen en aansturen van de projectmedewerkers, het reviewen van de uitgevoerde werkzaamheden en het rapporteren aan het management. 
 
Accountantsorganisatie 
 
Uitvoeren controle jaarrekeningen bij provinciale bibliotheekcentrale, openbare bibliotheken en handelsonderneming. 
 
Bouwonderneming 
 
Schrijven diverse jaarrekeningen en publicatiestukken. 
 
Accountantsorganisatie 
 
Controle jaarrekeningen. Dit betreft de controle van onder andere een bouwonderneming, een productieonderneming, een autodealer, een groothandelsorganisatie en een recreatiebedrijf. Daarnaast heb ik planningswerkzaamheden uitgevoerd.