Accountant
Accountant
Accountantskantoor Sprangers Van den Ende in
Den Haag
[Terug naar Den Haag]
Accountantskantoor Sprangers Van den Ende
Prinsessegracht 33
2514AP Den Haag

tel: 070-3469442

Extra informatie

Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs   
Een betrouwbare partner in financiële dienstverlening 
 
Sinds 1945 is Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs actief in Den Haag als accountants- en belastingadviesorganisatie. De mensen van Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs stellen kwaliteit bewust boven omvang en bedienen vanuit een representatief grachtenpand in het centrum van Den Haag klanten in heel Nederland. Vanaf het 4e kwartaal 2010 bieden wij u onze diensten ook aan vanuit Katwijk. 
 
Korte communicatielijnen en intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines (accountancy, fiscaliteit en administratieve dienstverlening) vormen de basis voor de kwaliteit van onze diensten. 
 
Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit ondernemingen uit het MKB en particulieren. 
 
Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
 
Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs staat voor kwaliteit. 
 
Cijfers moeten kloppen. Dat is zowel voor u als voor anderen die hierbij betrokken zijn van belang. Als we spreken over financiële dienstverlening, dan kunnen de activiteiten hieromtrent zeer uiteen lopen. Een diversiteit die ook voor een zekere mate van complexiteit kan zorgen. Een juiste afstemming is onontbeerlijk. Lees meer » 
 
Belastingadvies, accountancy en administratieve dienstverlening hebben enerzijds met elkaar te maken. Anderzijds vraagt iedere activiteit om specifieke kennis. Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs heeft haar activiteiten zo gebundeld, dat er van de in huis zijnde specialisten optimaal gebruik gemaakt kan worden. De afzonderlijke vakgebieden zijn vloeiend geïntegreerd, waardoor u maximaal kunt profiteren van de aanwezige knowhow. 
 
Doordat een goed en uitgebreid netwerk is opgebouwd binnen de financiële branche is Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs in staat u op elk gebied van dienst te zijn. De op het oog losse activiteiten worden op deze manier optimaal op elkaar afgestemd. Uw afzonderlijke financiële en fiscale aangelegenheden zijn op deze manier zowel een passend als een compleet geheel. 
 
 
Vergunning AFM 
 
Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De inschrijving geeft aan dat onze organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van wettelijke accountantscontrole. Het is daarmee voor u een bevestiging dat we een hoog kwaliteitsniveau van onze dienstverlening garanderen. Wij beschouwen de afgifte van de vergunning als een formele erkenning voor onze totale dienstverlening. 
 
Onder nummer 13000605 heeft Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs een vergunning NOOB voor het verrichten van wettelijke controles.  
 
Overzicht van onze activiteiten in financiële dienstverlening 
 
De financiele dienstverlening van Accountantskantoor Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs omvat de volgende gebieden: 
 
  • Accountancy 
  • Administratieve dienstverlening 
  • Fiscaal (advies / aangiften) 
  • Loonadministratie