Accountant
Accountant
Accountantskantoor Visie in
Deventer
[Terug naar Deventer]
Accountantskantoor Visie
Kapjeswelle 2
7411SJ Deventer

tel: 0570-671358

Extra informatie

Een ondernemer die met zijn tijd meegaat heeft behoefte aan een accountant die meer doet dan controleren en rapporteren. Aan een accountant met een intensieve persoonlijke benadering.   
Die helder is over tarieven en werkzaamheden. Die slagvaardig is, creatief en flexibel. Aan een accountant die een waardevolle bedrijfsadviseur is die de onderneming kent, knelpunten signaleert, mogelijkheden ziet en actie onderneemt wanneer dat nodig is. 
 
Anders gezegd: een ondernemer van vandaag heeft behoefte aan Accountantskantoor Visie. 
 
Diensten 
 
Onze diensten omvatten het hele terrein van accountancy en fiscaliteit. Op basis van onze kennis en ervaring en onze betrokkenheid bij uw organisatie kunnen we in veel situaties zelfs meer betekenen dan dat. Zonder nu een uitputtende opsomming te geven, een paar veelvoorkomende diensten: 
 
  • assistentie bij het inrichten van efficiënt uitgevoerde administraties 
  • assistentie periodieke informatieverstrekking 
  • samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening 
  • uitvoeren van wettelijke controles 
  • verzorgen van fiscale aangiften 
  • verzorgen van loonadministraties 
  • begeleiden van startende ondernemers 
  • advisering op het gebied van fiscale aangelegenheden, zoals herstructurering, taxplanning, bedrijfsopvolging, financiële planning etc. 
  • advisering op het gebied van diverse financiële zaken, zoals investeringsbegroting, overname of verkoop onderneming, financieringsvormen, verzekeringen, etc. 
 
Wij hechten veel waarde aan een optimale kwaliteit van onze dienstverlening en uiteraard zetten wij ons hier voor de volle 100% voor in. Mocht u desondanks op- of aanmerkingen op onze diensten te hebben, dan kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier. 
 
Over Accountantskantoor Visie 
 
Zorgen dat alle financiële informatie betrouwbaar, tijdig en efficiënt voor de ondernemer beschikbaar is, dat zien wij als onze voornaamste taak. Alleen dan kunt u als ondernemer uw organisatie op een goede manier sturen. 
 
Onze accountants beschikken over uitgebreide kennis en ervaring en spannen zich in een goed inzicht te krijgen in uw ondernemings-activiteiten. Zij zijn niet alleen leverancier van (correcte) cijfers, maar adviseren u ook over de te volgen koers. 
 
Onze medewerkers zijn specialisten op het gebied van accountancy en fiscaliteit. Fiscaal-juridisch adviseren zien wij als een creatief vak: er zijn vaak veel meer denkrichtingen en oplossingen dan u op voorhand verwacht. Dat biedt extra kansen voor MKB-ondernemingen die het maximale uit hun bedrijf willen halen. 
 
Betrouwbaarheid en integriteit zijn voor ons belangrijke waarden. Om die reden kennen wij een zogeheten 'klokkenluidersregeling'. Die kunt u hier downloaden (pdf). 
 
Wij zijn aangesloten bij Auxilium Adviesgroep B.V.  
 
De mensen 
 
Wanneer u kiest voor Visie, kiest u voor persoonlijke dienstverlening. U heeft altijd direct contact met uw eigen accountant of belastingadviseur, ook al er extra expertise wordt ingeschakeld. Vandaar dat we u graag voorstellen aan de mensen die Visie maken tot wat het is: een deskundig en betrokken dienstverlener.