Accountant
Accountant
Clever Accountants BV in
Eindhoven
[Terug naar Eindhoven]
Clever Accountants BV
Karel de Grotelaan 80 /B
5653HA Eindhoven

tel: 040-2926878

Extra informatie

Clever accountants   
Wij zijn een klein, klantvriendelijk accountantskantoor en hechten veel belang aan persoonlijk contact, betrouwbaarheid, duidelijkheid en het geven van goede adviezen. 
Onze dienstverlening is gericht op het midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepen. 
Ook het begeleiden van startende ondernemingen en het verzorgen van fiscale aangiften behoort tot onze dienstverlening. 
Onze passie voor het vak en het plezier in het werk, zorgen voor een grote betrokkenheid bij de cliënt en zijn/haar onderneming. Door het volgen van branche gerichte studies blijft onze kennis op het terrein van het jaarrekeningenrecht, de financiële administratie, belastingzaken en salarisadministraties up-to-date. 
Wij rekenen het tot onze taak om voor u een belangrijke ondersteunende factor te zijn op de terreinen van administratieve zakelijke advisering, accountancy, fiscaliteiten, financieringsvraagstukken, bedrijfsoverdracht en salarisverwerking. 
 
Ook kunnen wij u behulpzaam zijn bij het onderkennen en beheersen van risico’s binnen uw onderneming. Voor een gezonde bedrijfsvoering en voortbestaan is het bijna onontbeerlijk geworden voor u als ondernemer om alle risico’s te kennen. 
U als ondernemer kunt ervan op aan dat wij vanuit een meer dan gemiddelde persoonlijke betrokkenheid bij uw onderneming de adviezen en werkzaamheden tijdig en volgens afspraak verrichten en zo een meerwaarde kunnen creëren. Of het nu om een ‘gewone’ opdracht of om een pittige klus gaat, wij gebruiken alle aanwezige deskundigheid om voor u een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. 
Wij zijn groot genoeg voor specialisme en klein genoeg voor een persoonlijke aanpak, waarbij u als ondernemer centraal staat en uw belangen voorop staan. 
 
Ontwikkelingen 
 
Ook op het vakgebied van accountants en fiscalisten zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen en die zorgen er voor dat er voortdurend wijzigingen in onze werkzaamheden dienen te worden aangebracht. 
De belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied zijn: 
- De digitale aangiften: loonheffing, omzet-, inkomsten- en vennootschaps- 
belasting; 
- Harmonisatie van de commerciële- en fiscale jaarrekening voor met name de 
kleine B.V.’s; 
- Online boekhouden; 
- Invoering van NTP-taxonomie op basis van XBRL, waardoor de jaarrekening 
digitaal bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd kan worden of aan 
banken kan worden verstrekt. 
De softwareleveranciers zijn reeds gestart met het hiervoor gereed maken van 
hun boekhoud- en fiscale pakketten, maar dit wil niet zeggen dat deze op korte 
termijn al allemaal aangepast zijn. 
- Basel II legt banken aanvullende richtlijnen op voor de wijze waarop het 
risicoprofiel van ondernemingen, waaronder het kredietrisico, wordt vastgesteld 
en beoordeeld. 
Als gevolg hiervan willen steeds meer banken gedetailleerdere en 
frequentere aanlevering van (financiële) gegevens van de ondernemer. 
Ook bij deze informatieverstrekking lijkt het steeds belangrijker te worden dat 
de financiële software communiceert met die van de banken door middel van 
XBRL.