Accountant
Accountant
Accountantskantoor Sikkens & Karssies in
Groningen
[Terug naar Groningen]
Accountantskantoor Sikkens & Karssies
Friesestraatweg 217 /A
9743AD Groningen

tel: 050-5892731

Extra informatie

Graag stellen we ons kantoor Sikkens & Karssies accountants- en belastingadviseurs aan u voor. We zijn bereid persoonlijk kennis met u te maken en u kunt ons dan ook altijd mailen of bellen om vrijblijvend een afspraak te maken.   
Deskundigheid 
 
Als accountant behartigen wij de financiële en fiscale belangen van onze cliënten. Onze deskundigheid op een breed terrein is daarbij van vitaal belang. Daarbij streven wij naar een goede, open relatie met onze cliënten, waarbij adviezen van onze kant gevraagd en ongevraagd naar voren zullen komen. Uw inzichten en wensen combineren we met onze kennis, waarbij u optimaal gebruik kunt maken van onze expertise op financieel en fiscaal gebied. 
 
Ondernemers 
 
Als accountantskantoor zijn wij zelf ook ondernemers. Hierdoor hebben wij vaak dezelfde ervaringen als u. Wij begrijpen uw frustraties ten opzichte van de overmatige papierwinkel en regelgeving. Verder lopen wij net als u risico en kennen wij de voldoening van het zelfstandig ondernemen. 
 
Cliënten 
 
Onze cliënten komen vooral uit het midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepen. Hiernaast maken ook verenigingen, stichtingen en particulieren deel uit van ons klantenbestand. 
 
Waarborg 
 
Als accountant zijn we persoonlijk aangesloten bij de Nederlandse Orde van Accountant Administratieconsulenten. (NOvAA) Dit waarborgt een onafhankelijke controle op de door ons gepropageerde kwaliteit.  
 
Over ons 
 
Op ons kantoor zijn ook een aantal assistent-accountants en administratief medewerkers werkzaam. Wij, Ko Karssies en Wim Sikkens, hebben de dagelijkse leiding in handen en zijn beiden gecertificeerde accountant-administratieconsulenten. 
 
Na het verkrijgen van de nodige ervaring in het bedrijfsleven en op grotere accountantskantoren, besloten wij in de jaren 90 zelfstandig een accountantskantoor op te richten. 
 
Wij zijn sinds 2003 gevestigd in het kantorencomplex "De Ommelanden", een goed bereikbare locatie aan de westelijke ringweg in Groningen. 
 
In 2004 zijn wij een besloten vennootschap geworden. Wij hebben als doelstelling om vanuit een compacte organisatie een hoog niveau van dienstverlening te handhaven waarbij het belang van de cliënt centraal staat. De onafhankelijke positie van de accountant wordt hierbij niet uit het oog verloren. 
 
Door de jaren heen hebben wij tal van goede contacten opgebouwd met banken, fiscalisten, notarissen, adviseurs en (semi-)overheden. Naar gelang er behoefte aan is, kunnen deze contacten voor onze cliënten worden ingezet.

Dienstverlening 

Alle diensten die op het gebied van accountancy liggen worden door ons aangeboden. Wij richten ons hierbij op het midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepen, maar ook particulieren kunnen bij ons terecht. Vanwege onze geringe overhead zijn wij in staat onze dienstverlening aan te bieden tegen zeer concurrerende tarieven. 
 
Wij verlenen onder meer de volgende diensten: 
Accountancy 
 
 • Samenstellen jaarrekeningen 
 • Controleren jaarrekeningen 
 • Opstellen van begrotingen 
 • Opstellen van accountantsverklaringen 
 
Fiscale advisering 
 
 • Inkomstenbelasting 
 • Vennootschapsbelasting 
 • Dividendbelasting 
 • Omzetbelasting 
 • Loonbelasting 
 • Belastingadviezen 
 • Fiscale herstructureringen 
 • Sociale verzekeringswetgeving 
 • Pensioen 
 
Advisering en begeleiding 
 
 • Subsidieaanvragen 
 • Bedrijfseconomische adviezen 
 • Opstellen ondernemingsplannen en startersbegeleiding 
 • Verzorgen van financiële administraties 
 • Verzorgen van loonadministraties