Accountant
Accountant
Noorda Accountants in
Groningen
[Terug naar Groningen]
Noorda Accountants
Lamsoor 13
9738AL Groningen

tel: 050-5251485

Extra informatie

Welkom bij Noorda Accountants,  adviseurs voor ondernemers 
 
Ondernemen wordt complexer. Er spelen steeds meer vraagstukken die bepalend zijn voor de continuïteit en het rendement van onderneming en ondernemer. Nadenken over de toekomst en de strategie die daarbij noodzakelijk is. Het optimaliseren van bedrijfsstructuren en het verlagen van structurele kosten. Arbeidsvoorwaarden en risicobeheer… er zijn steeds meer onderwerpen die bepalend zijn en worden. Noorda Accountants heeft de dienstverlening aangepast aan die onderwerpen die voor u van belang zijn. Hierbij kijken we verder dan de cijfers en bieden wij u een toegevoegde waarde die relatie houdt met de ontwikkeling van uw onderneming. 
 
 
Wat kunt u verwachten 
van Noorda Accountants 
 
De samenwerking tussen ondernemer en accountant moet kloppen. Wat verwacht je van elkaar en welke toegevoegde waarde zoekt u als ondernemer, stichting of vereniging. Bij Noorda Accountants kiezen we voor maatwerk. Onze dienstverlening wordt exact afgestemd op uw wensen. Wij vinden dit het beste vertrekpunt voor een optimale samenwerking. 
 
 
Onze toegevoegde waarde gaat verder 
dan alleen het beoordelen van uw cijfers 
 
De tijd dat we konden volstaan met het jaarlijks in kaart brengen van de gerealiseerde cijfers is voorbij. Terugkijken blijft uiteraard belangrijk, maar de focus op de toekomst is in onze optiek veel interessanter en effectiever. Bij Noorda Accountants leggen we daar dan ook de 
focus op. Onze dienstverlening is hier voornamelijk op afgestemd. Meedenken, meepraten en meekijken naar de toekomst. Dat is onze visie, dat is de toegevoegde waarde die wij u willen bieden. 
 
 
Duidelijk, helder en transparant, 
dat is onze visie op een effectieve samenwerking 
 
Noorda Accountants houdt van duidelijke taal. Wij hechten waarde aan een effectieve en vooral plezierige samenwerking. Wij realiseren ons als geen ander dat wij daar zelf voornamelijk verantwoordelijk voor zijn. Daarom is onze aanpak duidelijk, helder en transparant. Over de wijze waarop wij werken, de korte lijnen met onze medewerkers en de financiële afspraken die wij vooraf met u maken. Onze stelregel is dat u vooraf exact weet waar u op kunt rekenen. Op alle fronten. Dat is de afspraak die wij graag met u maken. 
 
 
Als accountants zijn we geïnteresseerd in uw cijfers 
en met name hoe ze tot stand zijn gekomen 
 
Kijken naar cijfers is en blijft natuurlijk de essentie van ons vak en van uw bedrijf. Het vertrekpunt waar we mee verder kunnen, waarop we kunnen analyseren en waarmee wij situaties in kaart kunnen brengen. Binnen onze dienstverlening kunnen wij u hiermee van A tot Z begeleiden en ondersteunen. Uiteraard wordt de inzet van onze dienstenverlening afgestemd op uw onderneming en uw specifieke behoefte. Wij hebben onze accountantsdiensten verdeeld in drie segmenten. 
 
 
Als adviseurs denken wij mee over vraagstukken die bepalend zijn voor 
de toekomst, het rendement en de continuïteit van uw onderneming 
 
Ondernemen is dynamisch. Niet één dag is hetzelfde. Vanzelfsprekendheden van vroeger kunnen ineens plaats moeten maken voor nieuw beleid en nieuwe visie. Hoe gaat u daar als ondernemer mee om en waar vindt u steeds maar weer die antwoorden die u als leidinggevende moet geven op al die vragen? Noorda Accountants is zich bewust van haar taak als adviseur die verder kijkt dan de cijfers. Hiervoor hebben wij tal van adviesdiensten die we kunnen inzetten om samen met u die antwoorden te vinden die bepalend zijn voor uw keuzes en uiteindelijk bepalend moeten zijn voor de toekomst, het rendement en de continuïteit van uw onderneming. Wij hebben niet de illusie dat we op alle vragen en thema’s zelf antwoorden en adviezen kunnen geven. Daarom heeft Noorda de laatste jaren geïnvesteerd in een uitgebreid netwerk van specialisten. Een kennisnetwerk waarmee wij u binnen het brede spectrum aan onderwerpen kunnen begeleiden en adviseren. 
 
 
Door onze specialisaties weten we exact wat er speelt 
en kunnen wij u gericht en effectief adviseren 
 
Noorda Accountants heeft diverse specialisaties. Binnen deze specialisaties werken wij voor meerdere opdrachtgevers uit hetzelfde segment. Dit biedt u de voordelen dat wij exact weten wat er speelt in uw segment en waar de financiële en fiscale aandachtspunten liggen. Omdat wij hier ruime ervaring in opbouwen betekent dit dat wij ook voor u direct van toegevoegde waarde kunnen zijn. Onze mensen spreken uw taal en kennen de oplossingen die voor u van belang zijn.