Accountant
Accountant
VDW Accountancy BV in
Groningen
[Terug naar Groningen]
VDW Accountancy BV
Damsterdiep 49 /53
9711SH Groningen

tel: 050-4063008

Extra informatie

VDW Groep. Laat de cijfers spreken   
Wie we zijn 
 
VDW Groep is de financiële dienstverlener die naast u staat. Dat wil zeggen: we denken en ondernemen met u mee. Geen poeha, wel resultaat. Niet gevestigd in een villa, wél midden in de Stad. Geen hoogbenige personal assistants, wél toptalent dat genoeg inhoud heeft om te klankborden met ondernemers. 
 
Ons motto is: laat de cijfers spreken. Want die zeggen bijna alles over uw bedrijfsvoering. En daarbij kijken we niet alleen naar het verleden; we vertalen de cijfers ook naar een toekomstperspectief, zodat we samen kunnen werken aan een duurzaam resultaat. 
 
Wat we doen 
 
Het is onze ambitie om een collega-ondernemer te zijn. Een partner met wie u elk ondernemersvraagstuk kunt bespreken. We houden de vinger aan de pols en – sterker nog – we anticiperen in een vroeg stadium op de ontwikkelingen in uw bedrijf, zodat u tijdig kunt bijsturen als dat nodig is. 
 
Toegegeven, dit klinkt misschien een tikje abstract. Daarom vindt u hieronder een opsomming van onze diensten. 
 
Accountancy 
 
We kunnen op accountancyterrein alle diensten verlenen die u van een accountant verlangt. We richten bijvoorbeeld uw administratie in, verzorgen uw boekhouding en belastingaangifte, stellen tussentijdse verslagen op en uiteraard de jaarrekening. En wist u dat u ook bij ons kunt aankloppen voor uw loonadministratie? 
 
Financial Coach 
 
VDW Groep zet nieuwe inzichten en moderne technieken in voor haar dienstverlening. Sinds 1 april 2009 heeft dat onder andere vorm gekregen in het nieuwe concept ‘VDW Financial Coach’. VDW Financial Coach is een intelligente combinatie van instrumenten die u actuele informatie verschaft over de verschillende bedrijfsprocessen in uw onderneming. U krijgt zo nodig praktische handreikingen om uw koers te wijzigen. Geheel digitaal, actueel en zo volledig en vaak als u maar wilt. 
 
Bedrijfseconomisch advies 
 
Bent u op zoek naar de rode draad in uw onderneming? Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een strategisch ondernemingsplan en we verschaffen u de nodige managementinformatie. U kunt bij ons uiteraard ook rekenen op advies en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en/of kredieten. 
 
Een actueel item: we zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van overlevingsplannen voor ondernemingen in zwaar weer. 
 
Belastingadviezen 
 
Welke rechtspersoon past het best bij uw onderneming? Wat zijn de gevolgen als u een tweede huis koopt? Hoe kan ik mijn huwelijkse voorwaarden het best invullen? VDW Groep geeft antwoord, voorzien van tekst en uitleg, ook als het gaat om een praktische btw-vraag of andere alledaagse belastingkwesties.  
 
Overige diensten 
 
We doen nog veel meer voor ondernemers, zoals meedenken over opvolging en overdracht van uw onderneming. Kennismaken? Mail of bel ons. Dan is een afspraak zó gemaakt… 
 
Voor wie 
 
Onze benadering en werkwijze passen goed bij pragmatische en slagvaardige ondernemers. Midden- en kleinbedrijf, zzp’ers en vrije beroepen voelen zich dan ook goed thuis bij VDW Groep. Waarbij we met nadruk willen aantekenen dat we mans genoeg zijn voor grote bedrijven. 
 
Over VDW groep 
 
Sinds 1 april 2009 is VDW groep actief in de huidige vorm: met onder haar vleugels de twee takken ‘VDW accountancy’ en ‘VDW Financial Coach’. De geschiedenis van het bedrijf gaat echter bijna honderd jaar terug. 
 
In 1912 legde de heer M. Koens de basis voor het accountantskantoor in Groningen. Hij vond zijn klanten bij zijn voormalige werkgever, de voorloper van de ABN Amro en via sociëteit de Harmonie, dat tot 1973 het culturele centrum van Groningen was, en nu deels nog in gebruik is als onderkomen van de universiteit. Toen het bedrijf verhuisde naar de Noorderhaven, wisten veel reders en kustvaarders het kantoor ook te vinden. 
 
Koens’ zoon nam het bedrijf in de jaren vijftig over. Door diens voorliefde voor auto’s breidde de klantenkring zich uit met bedrijven in de autobranche. Eind jaren zestig kwam de heer Van der Werff bij het bedrijf in dienst. Na een dienstverband van 18 jaar nam hij het bedrijf in 1987 over.  
 
Grote groei volgde, wat het bedrijf in eerste instantie wilde verzilveren door schaalvergroting. Dat bleek echter niet bij de accountants te passen: persoonlijk contact met de klant en betrokkenheid van het personeel dreigden te verdwijnen in de grotere organisatie. 
 
Voor de heer Van der Werff was dat reden om in 1998 een nieuwe start te maken in Drachten. Onder zijn eigen naam richtte hij een kantoor op dat kleinschalig was en dicht bij de klant stond. Het bedrijf verhuisde in 2001 terug naar Groningen, waar het nu nog volgens dezelfde principes werkt, maar sinds 1 april 2009 onder een nieuwe naam: VDW Groep, dat is verdeeld in twee secties. 
 
De accountants zijn verder gegaan onder de naam VDW Accountancy. Nieuw is VDW Financial Coach. Deze intelligente combinatie van instrumenten laat de cijfers spreken. Want die zeggen alles over een onderneming. Zo vaak en zo uitgebreid als de klant het wil, biedt VDW Financial Coach een overzicht van de gegevens en koppelt daar een advies aan, zodat de koers tijdig kan worden gewijzigd. 
 
VDW Financial Coach en VDW Accountancy staan voor een dienstverlening die proactief en duurzaam is, gericht op de toekomst. Benieuwd welke gezichten daarbij horen? Kijk dan bij ‘Wie is Wie’