Accountant
Accountant
All Round accountantskantoor in
Hellevoetsluis
[Terug naar Hellevoetsluis]
All Round accountantskantoor
Bruggehoofd 7
3223 DB Hellevoetsluis

tel: 0181-322100

Extra informatie

DRV Accountants & Adviseurs   
DRV Accountants & Adviseurs helpt ondernemers hun bedrijfsprestaties te verbeteren door hen de juiste inzichten, oplossingen en ondersteuning te bieden. Daarvoor werken ruim 400 professionals samen vanuit 11 vestigingen in Zuidwest-Nederland. 
 
Verbeteren van prestaties 
 
Al meer dan 90 jaar bewijzen we onze meerwaarde als accountants en belastingadviseurs. Wij verzorgen (salaris)administraties, het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, en fiscale aangiften. Vanuit die basis bieden we tal van diensten die bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsprestaties of de privésituatie van de ondernemer. Onze accountants, fiscalisten en andere adviseurs ontwikkelen allen een specialisme: in een bepaald type onderneming of branche, in bijzondere situaties of in specifieke wet- en regelgeving. Want net als andere ondernemers willen wij ons voortdurend verbeteren, zodat we onze cliënten altijd de best mogelijke dienstverlening bieden. 
 
Waardevolle relatie 
 
In onze overtuiging kunnen we de meeste meerwaarde bieden als we weten wat er in uw organisatie omgaat en wat uw ambities zijn. Dat betekent dat wij als uw accountant graag goed op de hoogte zijn van de huidige en gewenste situatie in uw onderneming en in privé. Zo kunnen wij u de juiste inzichten en prognoses aandragen, zodat u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen. Daarom investeren we in een duurzame relatie tussen ondernemer en accountant en fiscalist. Waar nodig of wenselijk schakelt dit vaste team van accountant en fiscalist extra expertise in. Bijvoorbeeld op het gebied van estate planning, btw, human resources of bedrijfsovername. 
 
 
DRV Accountants & Adviseurs helpt ondernemers hun prestaties verbeteren met actuele financiële inzichten, praktijkgerichte adviezen en flexibele ondersteuning. Al meer dan 90 jaar staan we in alle opzichten dichtbij onze cliënten: met persoonlijke betrokkenheid, korte communicatielijnen en 11 compacte kantoren in Zuidwest-Nederland. 
 
Verbeteren van prestaties 
 
In onze organisatie werken 450 professionals nauw met elkaar samen om u te helpen uw ambities als ondernemer en in privé te realiseren. Onze basis is het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, het verzorgen van (salaris)administraties en fiscale aangiften en het geven van financiële inzichten. Daarop aanvullend bieden wij u een brede expertise aan die u op een bepaald moment of in een specifieke situatie verder helpt. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername, een subsidieaanvraag, het verbeteren van uw bedrijfsprestaties, het optimaliseren van uw personeelsbestand of het regisseren van uw privévermogen. 
 
Oplossingsgericht en praktisch 
 
Elke ondernemer staat van tijd tot tijd voor grote, existentiële of juist kleine, praktische vragen. Haal ik voldoende rendement uit mijn organisatie? Hoe kan ik de waarde verhogen, zodat ik mijn bedrijf over vijf jaar kan verkopen? Heb ik de juiste mensen aan boord om een andere koers te varen? Hoe kan ik het ziekteverzuim verlagen? Op die momenten wilt u niet alleen de juiste inzichten, maar ook oplossingen en daadwerkelijke hulp bij de uitvoering. Die bieden wij u. Niet met lange rapporten, maar met korte, praktische rapportages en een doortastende helpende hand. 
 
Waardevolle relatie 
 
Als uw accountant willen we goed op de hoogte zijn van uw huidige en gewenste situatie in uw onderneming en in privé. Met die kennis kunnen wij u de juiste inzichten en prognoses aanbieden waarmee u goed onderbouwde beslissingen neemt. Daarbij telt niet alleen de zakelijke kant. Door oprecht betrokken te zijn, kennen we de situatie achter de vraag. We begrijpen dat veel beslissingen een zakelijke én een emotionele kant hebben. Daarom investeren we in een duurzame en waardevolle relatie. 
 
Kwaliteitswaarborging 
 
Als ondernemer moet u erop kunnen vertrouwen dat rapportages, analyses en werkzaamheden volgens hoge kwaliteitsstandaarden tot stand komen. Ook de wetgever vraagt dat van ons. Daarom werkt DRV volgens strikte kwaliteitssystemen, die via interne en externe reviews met grote regelmaat worden getoetst. De omvang van onze totale organisatie stelt medewerkers in staat zich op een hoog niveau te bekwamen in een bepaald onderdeel van hun vakgebied. Door alle kennis voortdurend te verbreden, verdiepen en verspreiden zorgen hoog opgeleide DRV’ers samen voor een hoog niveau van dienstverlening. Dat heeft geleid tot een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten in het kader van de Wet toezicht accountants, tot een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst en tot een erkenning als onderwijsinstelling. 
 
Externe accountants 
 
Bij wettelijke controles mogen alleen externe accountants de controleverklaringen ondertekenen. Deze accountants zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten. De externe accountant voldoet aan hoge eisen van vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. 
 
Al meer dan 90 jaar dichtbij 
 
Onze ervaring gaat terug tot 1922. De heer Anthonie de Roo legde toen in Zeeland de basis voor wat nu een modern, multidisciplinair accountants- en advieskantoor is. In 1936 ontstond de maatschap De Roo en Fossen. Deze naam voerden we in Zeeland tot 1990. Na de fusie met de Zuid-Hollandse Van der Veen, Hardeman, Plaizier en Van Dijk Groep, wijzigde de naam in De Roo van der Veen. In 2001 besloten we de naam te veranderen in DRV Accountants en Belastingadviseurs. Om onze brede expertise te benadrukken voeren we vanaf 1 maart 2012 de naam DRV Accountants & Adviseurs.

Daarom Allround Accountancy 
  • Prijs en kwaliteit in balans 
  • De nadruk op de inhoud 
  • Persoonlijke benadering 
  • Ruim 10 jaar ervaring 
  • Lid van branchorganisaties