Accountant
Accountant
RAAD Hillegom accountantskantoor in
Hillegom
[Terug naar Hillegom]
RAAD Hillegom accountantskantoor
Satellietbaan 4N
2181 MH Hillegom

tel: 0252-531528

Extra informatie

Profiel   
RAAD Hillegom accountantskantoor is sinds 1999 een geheel zelfstandig opererend kantoor en stelt zich ten doel om de belangen van ondernemingen in het MKB-segment op een hoog kwalitatief niveau te behartigen. 
 
Wij kennen een duidelijke kantoorfilosofie. daarin staan de volgende voorwaarden..... 
 
  • Kwaliteit en integriteit 
  • Resultaatgericht 
  • Ondernemend 
 
Een belangrijk uitgangspunt voor ons is de persoonlijke benadering van onze cliënt-relaties. Iedere ondernemer, onderneming en relatie is in onze ogen uniek. 
 
Duidelijke prijsstelling 
 
Inspelend op de steeds groter wordende vraag in het MKB naar ondermeer inzichtelijkheid in declaraties, prijsstelling en klantgerichtheid biedt RAAD juist datgene wat de ondernemers in de afgelopen jaren zijn gaan missen: een meedenkende all-round adviseur op financieel-administratief en fiscaal gebied, die een heldere en concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding biedt. 
 
Netwerk met specialisten 
 
Voor ondersteuning bij specialistische vraagstukken kunnen wij altijd een beroep doen bij dienstverleners uit de financiële, fiscale, personele en juridische sector. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over contacten met accountantskantoren, banken, personeelsmanagement-adviesbureaus en leasemaatschappijen. 
 
Beroepsorganisatie 
 
Wij zijn als kantoor aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). 
 
Diensten 
 
RAAD Hillegom accountantskantoor biedt ondermeer de volgende diensten aan: 
 
Financiële administratie voeren 
 
Voor bedrijven in het MKB (midden-, en kleinbedrijf) voeren wij volledige administraties. Hierbij kunt u denken aan het inboeken van uw financiële administratie, het controleren van uw financiële administratie en het samenstellen en controleren van uw jaarrekening. Tevens kunnen wij hulp verlenen bij de, door het bedrijf zelf gevoerde, administraties. 
 
Salarisadministratie voeren 
 
Wij verzorgen voor u een volledige salarisadministratie. Hierbij wordt voor u veel administratieve rompslomp uit handen genomen. 
 
Belastingzaken 
 
Een goed belastingadvies kan onze klanten voordelen (zelfs onverwachte) opleveren. Dat geldt zowel voor bedrijven als particulieren. Wij adviseren of laten adviseren over vraagstukken rond sociale verzekeringen en pensioenen. 
 
Vanzelfsprekend verzorgen wij ook de electronische belastingaangiften zoals; 
 
  • Vennootschapsbelasting 
  • Omzetbelasting 
  • Loonbelasting 
  • Inkomstenbelasting