Accountant
Accountant
Kuipers Advieskantoren in
Lepelstraat
[Terug naar Lepelstraat]
Kuipers Advieskantoren
Ruigevelden 3
4664 RG Lepelstraat

tel: 0164-687070

Extra informatie

KUIPERS ADVIESKANTOREN   
Het Administratiekantoor Kuipers B.V. is gevestigd aan de Ruigevelden 3 in Lepelstraat en vormt een zelfstandig onderdeel van 
'Kuipers Advieskantoren' 
 
Het kantoor wordt geleid door Chris J.M. Kuipers, bijgestaan door zijn echtgenote en één administratieve 
medewerkster. 
 
Vanwege zijn 15-jarige ervaring bij de Belastingdienst heeft Uw adviseur Chris Kuipers een ruime ervaring 
met alle fiscale regelgevingen. Hij heeft een uitgesproken specialisatie op het gebied van de vennootschapsbelasting, hetgeen juist bij omzettingen 
van eenmanszaken of vennootschappen onder firma in één of meer besloten vennootschappen ten goede komt. 
 
Alle contacten met de cliënten worden hoofdzakelijk door hem zelf afgehandeld. Hij is voor U het vaste 
aanspreekpunt. 
 
Administratiekantoor Kuipers B.V. onderscheidt zich in haar snelle en verzorgde rapportage. Als ondernemer 
wordt U voortdurend geïnformeerd met vergelijkende periode-cijfers. 
Uw jaarrapport is enerzijds overzichtelijk en duidelijk. Anderzijds is het uiterst informatief voor Uw bankier en voor de belastingdienst. Juist deze uitgebreide informatie heeft tot gevolg dat de frequentie van de boekenonderzoeken van de belastingdienst en/of bedrijfsverenigingen in Uw voordeel wordt 
beperkt. De verzorging van Uw loonadministratie is altijd up-to-date. Uw personeel krijgt haar loonopgaven tijdig aangereikt en Uw personeelsleden behoeven niet te wachten op hun jaaropgaven. 
 
Administratiekantoor Kuipers B.V. verschaft U periodiek een uitgebreide en een verkorte informatie omtrent 
het verloop van Uw debiteuren en Uw crediteuren. 
 
Uiteraard, doch alleen indien U dat wenst, beoordelen wij samen met U de nieuwe investeringen en de mutaties 
in het personeelsbestand. 
 
U kunt als ondernemer zelf bepalen, wat en hoeveel U van Uw administratie in eigen beheer wilt houden en wanneer en hoe uitgebreid U Uw informatie omtrent het financiële gebeuren van Uw bedrijf wilt ontvangen. 
 
Mocht U Uw administratie vastlegging nog niet hebben geautomatiseerd, dan zullen wij U gaarne helpen met het 
opzetten van een geautomatiseerde administratieve vastlegging voor Uw bedrijf. 
 
Wel proberen wij zoveel mogelijk met het computerprogramma van Exact te werken, maar U kunt ook Uw administratie zelf verzorgen met bijvoorbeeld het administratieprogramma van Davilex, hetgeen weer kan worden ingelezen in Exact programmatuur. Uiteraard dienen de verschillende programma's op elkaar te worden afgestemd. 
 
Vanzelfsprekend zijn wij van de partij bij de relevante gesprekken met Uw bankier. 
 
Administratiekantoor Kuipers B.V. werkt met vaste prijsafspraken die minimaal voor één jaar bindend zijn voor beide partijen, zodat U niet met onverwachte onkosten voor Uw administratie verzorging wordt geconfronteerd. Indien er aanleiding bestaat, dan kunnen de gemaakte afspraken wederzijds jaarlijks vooraf worden herzien, doch de praktijk wijst uit dat eenmaal gemaakte afspraken slechts middels een prijsindexatie worden gewijzigd. Dit geeft voor beide partijen een hoge mate van zekerheid, hetgeen de rust binnen Uw en ons bedrijf ten goede komt. 
 
Ons kantoor is goed bereikbaar en U kunt ook na 17.00 uur terecht met Uw vragen en voor de afgifte van Uw 
bescheiden. 
 
Administratiekantoor Kuipers B.V. biedt haar cliënten al vele jaren een vakkundig en persoonlijk gericht advies en staat garant voor voldoende ruimte en privacy om al haar diensten ter beschikking te stellen. 
 
Ons kantoor richt zich voornamelijk op de kleine ondernemer van het midden- en kleinbedrijf. Onze voorkeur 
gaat uit naar bedrijven met maximaal 30 personeelsleden. 
 
Wij beschikken over een tweetal representatieve 
kantoorruimten, waarvan één ruimte speciaal gereserveerd is voor de controlerende ambtenaren van de belastingdienst of van de bedrijfsvereniging, 
zodat de cliënt niet lastig wordt gevallen door deze ambtenaren die soms dagenlang op Uw bedrijf hun boekenonderzoeken kunnen komen uitvoeren. 
 
Omdat wij ten aller tijde al onze cliënten op onze correcte, zorgvuldige, maar wel snelle wijze willen 
blijven bedienen zullen wij geen overcapaciteit aan werk aannemen. Door verloop binnen ons cliëntenbestand hebben wij thans nog ruimte voor 
twee à drie nieuwe ondernemers, die hun administratie bij voorkeur maandelijks willen laten verzorgen. 
 
Voor Administratiekantoor Kuipers B.V. zijn deze nieuwe cliënten binnen korte tijd een gewaardeerde 
persoonlijk bekende relatie en zij zullen zich al snel geen nummer of dossier voelen, doch een samenwerking waarbij zij ten aller tijde terecht kunnen met hun vragen. 
 
Bij alle cliënten van ons kantoor kunt U met Uw referentie vragen terecht. Zij zijn bereid U uit te leggen, waarom zij hun administratieve diensten laten uitvoeren door Adminstratiekantoor Kuipers B.V.