Accountant
Accountant
Denva accountantskantoor in
Lisse
[Terug naar Lisse]
Denva accountantskantoor
Grachtweg 31
2161HL Lisse

tel: 0252-234532

Extra informatie

DENVA Accountants & Adviseurs is hèt accountants- en advieskantoor voor:   
  • Tandartsen / Orthodontisten (specialisme) 
  • Dierenartsen (specialisme) 
  • Overige medici en vrije beroepsbeoefenaren 
  • Zakelijke dienstverlening 
  • Vastgoed 
  • Handel 
  • Verenigingen en stichtingen 
 
DENVA stelt zich als doel onze klanten zo volledig mogelijk te begeleiden en te 
adviseren bij de vraagstukken waar u als ondernemer voor komt te staan.  
 
Op maat gesneden dienstverlening op accountantsniveau 
Wij werken landelijk met AA-accountants met certificerende bevoegdheid; 
de accountants voor het MKB en met gecertificeerde belastingadviseurs. Wij ondersteunen reeds vele ondernemers in de bovengenoemde branches met een op maat gesneden dienstverlening. 
DENVA is aangesteld als accountant-deskundige door de Rechtbank. 
 
DENVA is aangesloten bij het Het Register Belastingadviseurs (RB) 
Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging van Belastingadviseurs, die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. 
 
Diensten voor uw onderneming 
Bedrijfseconomie in uw onderneming 
 
Uw bedrijf neemt deel aan het maatschappelijk verkeer en heeft te maken met de dynamiek en de positieve en negatieve kanten van deze omgeving. 
Elke tijdsspanne kent nieuwe vragen waarop u moet inspelen. 
De bedrijfseconomische analyse van uw bedrijf geeft zicht op de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf. U kunt uw sterke kanten benutten en uw zwakke kanten verbeteren of uitbesteden. 
Prognoses en investeringsplannen zijn van belang om uw bedrijf de koers te laten varen, die u wilt. Planmatig werken leidt tot betere resultaten en tot het bereiken van de gestelde doelen. 
Wij kunnen u van dienst zijn bij het maken van de bedrijfseconomische analyse en het opstellen van prognoses en investeringsplannen. 
 
 
Accountancy 
 
Wij maken gebruik van AA-accountants met certificerende bevoegdheid; de accountants voor het MKB. 
 
Fiscaal 
 
Wij hebben gecertificeerde belastingadviseurs in huis welke lid van het Nederlands College van Belastingadviseurs, een van de leidinggevende beroepsorganisaties voor belastingadviseurs. 
 
Advies 
 
Op bedrijfseconomisch en financieel gebied hebben wij de kennis en ervaring in huis om u met een deskundig advies van dienst te zijn. 
 
Kwaliteit 
 
• Een deskundig advies gebaseerd op kennis en ervaring 
• Betrouwbare adviseurs met aandacht voor uw bedrijf 
• Gebruik te maken van opgebouwde know how in de branche 
• Een onafhankelijke financiële coach 
• Kwaliteit voor een redelijke prijs