Accountant
Accountant
Hoefs accountantskantoor in
Mijdrecht
[Terug naar Mijdrecht]
Hoefs accountantskantoor
Constructieweg 96 /D
3641SP Mijdrecht

tel: 0297-250365

Extra informatie

Hoefs accountantskantoor is een kantoor gespecialiseerd op het midden-en kleinbedrijf.   
Sinds de oprichting medio 2000 heeft het kantoor een gestage groei weten te realiseren. Ons kantoor is volledig gecertificeerd en dus bevoegd om alle niet-wettelijke controles die binnen de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten vallen, te verrichten. Ons kantoor is aangesloten bij de beroepsorganisatie NovAA (www.novaa.nl). Deze organisatie ondersteunt de aangesloten kantoren maar voert ook het wettelijk verankerd tuchtrecht uit. Mochten er klachten zijn over de verleende diensten in welke aard of vorm ook, dan kunt u een onafhankelijke commissie uitspraak laten verrichten. 
 
Ons kantoor volgt de vaktechnische ontwikkeling nauwgezet wat uiterst belangrijk is in de snel veranderende wetgeving. Ons accountantskantoor onderwerpt zich ook aan de verplicht gestelde permanente educatie-uren waarmee de verdiepte kennis op peil blijft. 
 
U wilt een accountant die meer doet dan cijferen alleen. Een kantoor dat u voorziet van gevraagd en ongevraagd advies en harde waarheden niet uit de weg gaat. Een kantoor dat alert is op zaken die geen direct verband hebben met uw cijfers maar wel uw onderneming kunnen beïnvloeden. Een kantoor dat gáát voor zijn klanten: ook in mindere tijden. Hoefs Accountants & Adviseurs is zo'n kantoor. Wij staan voor een persoonlijke benadering waarbij het zakelijke niet uit het oog wordt verloren. Met een luisterend oor als u een oplossing voor een probleem zoekt. 
 
Bij (potentiële) nieuwe klanten vindt altijd eerst een eerste kennismakingsgesprek plaats. Zo'n eerste gesprek kost u niets. Daarin komen aspecten aan bod als automatisering, wijze van orderverwerking, personeelsadministratie, facturatie en het inkoopproces. De accountant kan zich tijdens dat gesprek een beeld vormen van uw onderneming. Wij focussen namelijk niet op de hoogte van de declaratie maar op een optimale afstemming van zaken in eigen beheer houden of uitbesteden. 
 
Wij hechten namelijk veel waarde aan een langdurige samenwerking. 
 
Als u op zoek bent naar zo'n kantoor, dan wordt het tijd om eens een afspraak met ons te maken.  
 
U ontvangt van ons uw jaarrekening na afloop van het boekjaar. Zaken ter verbetering die wij opmerken tijdens het opstellen van de jaarrekening bespreken wij met u in de jaarlijkse jaarrekeningbespreking. Hierdoor optimaliseren wij samen met u de administratie. 
 
U bent niet geïnteresseerd in het verleden maar des te meer in het heden. Het verleden biedt namelijk weinig tot geen informatie voor beslissingen die nu genomen moeten worden. U kunt er daarom voor kiezen om ons tussentijdse cijfers te laten vervaardigen per maand, per kwartaal of per halfjaar. 
 
Ons kantoor heeft de faciliteiten in huis voor alle voorkomende fiscale aangiften: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting maar uiteraard ook Loonbelasting en Omzetbelasting. Wij hebben eveneens expertise op het gebied van tweede woningen in het buitenland of vergaard inkomen in het buitenland. 
 
Een ondernemer krijgt een keer met opvolgingsproblematiek te maken. Vaak is dit aan familie of personeel. Wij zijn uw gids in het oerwoud aan regels en mogelijkheden. Wij adviseren en begeleiden u onder meer bij: 
 
• Waarderingsvraagstukken 
• Financiering en budgettering 
• Bedrijfsopvolging bij familievennootschappen 
• Fusie en overname 
• Juridische herstructurering van ondernemingen 
• Internationaal belastingrecht (in samenwerking met buitenlandse deskundigen) 
• Fiscale aspecten van beleggingen en onroerend goed transacties 
• Aan- en verkoop van ondernemingen en praktijken van vrije beroepsbeoefenaars 
• Schenkings- en successierecht 
• Maatschapvorming en -ontbinding 
• Privé financiële planning van de DGA 
• Estate planning 
 
De opkomst van online-boekhouden is niet te stuiten. Waar internetbankieren eerst ook met de nodige scepsis werd ontvangen, is het nu een alom geaccepteerd vorm van bankieren. Zo zal het ook met internetboekhouden vergaan. Internetboekhouden biedt de accountant namelijk de mogelijkheid op ieder gewenst moment over uw schouder mee te kunnen kijken. Zo kunnen wij direct inspringen op ontwikkelingen. Zonder eerst een back-up van uw administratie te hoeven sturen. Laat u informeren en maak een afspraak voor een demonstratie. 
 
Andere voordelen van boekhouden via internet: 
 
• Administratie checken of bijwerken ongeacht tijd of plaats 
• Gegarandeerde backups van uw administratie 
• Directe informatieuitwisseling 
• Vaste kosten voor uw softewaretoepassingen 
 
Zelf de loonadministratie doen is een optie maar alleen in de middelgrote ondernemingen efficiënt. Wij nemen u de zorg voor de personeelsadministratie uit handen tegen vaste prijzen per werknemer per maand. U kunt de loonstroken desgewenst digitaal ontvangen. 
 
Veel ondernemers zijn veel tijd kwijt aan het voeren van hun eigen administratie. Tijd die zij beter kunnen inzetten voor bijvoorbeeld het opstellen van offertes voor de eigen onderneming. Wij bieden administratieve ondersteuning op de werkplek, geheel of deels. 
 
Door ziekte of het niet beschikbaar zijn van medewerkers door een ingewikkeld implementatieproces heeft de financiële administratie te kampen met onderbezetting. 
 
Het gevaar van onderbezetting is het niet of te laat factureren van de goederen/diensten of een mager incassobeleid. Om maar niet te spreken van een zieke controller of (loon)administrateur. 
 
Hoefs Accountants & Adviseurs beschikt over een uitgebreid netwerk van financiële professionals die de hiaten in uw bezetting snel en slagvaardig wegwerken. 
 
Starters zijn bij ons aan het goede adres. Wij helpen u in het zadel met alle voorkomende startersperikelen zoals aanvraag Kvk-nummer, BTW-nummer Belastingdienst, UWV nummers, keuze ondernemingsvorm en het opzetten van een administratie. Het opstellen van een ondernemingsplan is onmisbaar bij de succesvolle kredietaanvraag. Wij bieden u persoonlijke begeleiding in dit traject. 
 
Niet alle ondernemers hebben de zaken allemaal even goed op papier geregeld. Zolang tussen verschillende partijen alles koek en ei is hoor je daar niemand over. Totdat er onenigheid ontstaat. 
 
En dat is niet alleen bij kleinere ondernemers het geval. Ons kantoor biedt hulp bij het opstellen van samenwerkingscontracten, arbeidscontracten, lijfrenteovereenkomsten, managementovereenkomsten en huurovereenkomsten.