Accountant
Accountant
Slagboom accountantskantoor in
Mijdrecht
[Terug naar Mijdrecht]
Slagboom accountantskantoor
Dorpsstraat 48 /A
3641ED Mijdrecht

tel: 0297-257474

Extra informatie

Welkom   
Welkom bij het ondernemende accountantskantoor Slagboom accountantskantoor. Wij staan voor een heldere fiscale, administratieve en financiële dienstverlening en adviezen. Wij onderscheiden ons door: 
 
 • Tijdige en efficiënte informatievoorziening 
 • Helder en scherp prijsbeleid. 
 • Duidelijke heldere fiscale en financiële bedrijfsinformatie. 
 • Goede communicatie en een persoonlijk contact.  
 
Verder vindt u op deze site een uiteenzetting van onze visie. 
 
Algemeen 
 
Maak kennis met ons kantoor, de kwaliteit, de drijfveer en het onderscheidende vermogen in de markt. 
 
Test: "Wat mag ik van mijn accountant verwachten?" 
Als u wilt weten hoe wij werken, doe dan de test. Punt voor punt geven wij onze werkwijze en visie weer met als uitgangspunt "Wij doen wat wij beloven". 
 
Producten 
 
Onze producten en diensten zijn helder en overzichtelijk gerangschikt. U krijgt een uiteenzetting van de disciplines die wij voor u uitoefenen. 
 
Online Offerte 
 
U bent op zoek naar een (nieuwe) accountant en wilt graag een offerte voor uw onderneming. Op een efficiënte wijze kunt u hier aangeven in welk product u geïnteresseerd bent. 
 
Contact 
 
Doen wij ook echt wat wij onszelf toeschrijven? Daar kunt u maar op een manier achter komen; neem contact met ons op en ontdek wat wij voor u en uw onderneming kunnen betekenen. 
 
Gratis Nieuwsbrief 
 
Onder zakelijke dienstverlening verstaan wij uiteraard het informeren van klanten. Daarom onze (fiscale) nieuwsbrief, waarin u vijfmaal per jaar up to date wordt geïnformeerd omtrent wijzigingen op fiscaal- en bedrijfseconomisch niveau, wetswijzigingen en ander relevant nieuws. 
 
Starters 
 
Bent u een starter? Dan hebben wij voor u een aantrekkelijk aanbod, zodat u voor een scherpe prijs over goede informatie kunt beschikken.

Producten 
 • Fiscaal 
 • Jaarrekening 
 • Internetboekhouding 
 • Administratie 
 • Loonadministratie 
 • Detachering 
 • Advies 
 • (Estate) Planning en financiering  
 
Fiscaal 
 
Fiscale quick scan 
Wij brengen al u mogelijke fiscale problemen in beeld waarbij getoetst wordt of wij voor uw onderneming geld kunnen besparen. Tijdens deze fiscale uiteenzetting worden alle fiscale werkzaamheden en mogelijke aangiften besproken. 
 
Fiscale producten 
 
Hier vindt u een uiteenzetting van onze fiscale dienstverlening. 
 
 • Inkomstenbelasting 
 • Vennootschapsbelasting 
 • Loonbelasting 
 • Omzetbelasting 
 • Successierecht (Estate planing)  
 
 
Jaarrekening c.q. tussentijdse cijfers 
 
Toelichting 
 
Minimaal eenmaal per jaar maakt u cijfers van uw onderneming. Uit deze cijfers wordt opgemaakt wat uw vermogenspositie (Bezittingen -/- schulden) is en het resultaat over een bepaald tijdvak. 
De jaarrekening cq tussentijdse cijfers bestaat uit cijfermateriaal en een toelichting over uw bedrijf. Wij maken of controleren de jaarrekening, bespreken deze met u en geven aan wat er al dan niet verbeterd moet of kan worden. Wij vertalen dus cijfers in informatie. 
 
Producten 
 
 • Het samenstellen van de jaarrekening c.q. tussentijdse cijfers 
 • Het samenstellen van het publicatierapport 
 • Controle van de jaarrekening 
 • Voorbereiding jaarrekeningcontrole externe accountant  
 
 
Internetboekhouden 
 
Toelichting 
 
In plaats dat u een boekhoudpakket aanschaft log u nu via onze website in uw eigen online administratie via het internet. Via een uniek inlog codes kunt u waar maar ook uw financiële administratie uitvoeren dan wel bekijken. Internetboekhouden heeft dan ook de toekomst. 
 
Producten 
 
 • Basis administratie Lite 
 • Basis administratie 
 • Administratie + 
 • Cursus 
 • Controle op de administratie 
 • Helpdesk  
 
 
Administratie 
 
Toelichting 
 
Het kan zijn dat uw organisatie niet de eigen financiële administratie kan of wil doen. Wij verzorgen dan deze administratie intern dan wel extern voor u. De uitkomsten van deze verzorging worden met u besproken en daarbij wordt aangegeven wat er vanuit financieel oogpunt verbeterd kan of moet worden. 
 
Producten 
 
 • Admistratie uitvoeren (in of extern) 
 • Admistratie coachen 
 • Totaal service administratie  
 
 
Loonadministratie 
 
Toelichting 
Als u werknemers in dienst heeft moet u een loonadministratie bijhouden cq voeren. Deze loonadministratie dient te voldoen aan financiële en fiscale eisen die wij voor u adequaat kunnen vervullen. 
 
Producten 
 
 • Voeren salaris administratie 
 • Maandelijks salarisslip 
 • Proefberekening 
 • Aangifte loonbelasting 
 • Jaarwerk (Belastingdienst/UWV) 
 • Controle af te dragen sociale premies  
 
Digitale loonservice 
 
De mutaties die maandelijks geeft u digitaal door zodat deze juist en tijdig door ons verwerkt kunnen worden. Ook heeft u de beschikking over verwerkte gegevens uit het verleden. 
 
 
Detachering 
 
Toelichting 
 
Heeft u tijdelijk een probleem op uw financiële administratie? Wij beschikken over gekwalificeerde financiële medewerkers op ieder niveau die u assisteren op de financiële administratie zodat u toch over tijdige en juiste informatie blijft beschikken. 
 
Producten 
 
 • Controller 
 • Boekhouder 
 • Administratief medewerker  
 
 
Advies 
 
Toelichting 
 
Voor ons is het vanzelfsprekend dat onze functie er richting u opgericht is om u gevraagd en ongevraagd adviezen te geven vanuit onze functie zijnde accountant van u en uw onderneming. Uw belang staat bij ons voorop zodat u ervan uit mag gaan dat de adviezen indien nodig getoetst worden bij een derde. 
 
 
(Estate) Planning en financiering 
 
Toelichting 
 
Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het meekijken, meedenken en meedoen met het oog op de toekomst. Vragen die wij fiscaal en financieel inzichtelijk maken zijn: 
 
> Wanneer wilt u de onderneming overdragen? 
> Stuurt u de onderneming of wordt u gestuurd? 
> Hoe kunt u fiscaal van uw vermogen genieten? 
> Hoe kunt u fiscaal vriendelijk vermogen overdragen? 
 
Producten 
 
 • Toekomst inkomen onderneming (Liquiditeitsprognose) 
 • Toekomst inkomen ondernemer (Pensioen, lijfrente) 
 • Fiscaal vriendelijk overdragen vermogen 
 • Fiscaal vriendelijk overdragen onderneming 
 • Verkoop onderneming 
 • Financiering onderneming