Accountant
Accountant
Hermans & Partners accountantskantoor in
Mijnsheerenland
[Terug naar Mijnsheerenland]
Hermans & Partners accountantskantoor
Raadhuislaan 6
3270 AA Mijnsheerenland

tel: (0186) 603222

Extra informatie

Over H&P Medewerkers Geschiedenis Maatschappelijke betrokkenheid SRA-betrokkenheid Samenwerkende partners Aangesloten bij  Hermans & Partners accountantskantoor heeft een heldere ambitie: kwalitatief hoogwaardig advies geven met persoonlijke aandacht. Vanuit dit streven zijn wij continu actief om een full-service concept aan te bieden op het gebied van ondermeer accountancy, belasting- & subsidieadvies, mediation, salarisadministratie & HRM-advies, financiële planning, fusie- & overnameadvies, werving & selectie, pensioen- & automatiseringsadvies en juridisch advies; door middel van een netwerk aan externe adviseurs kunnen interim management-, consultancy- en andere diensten worden aange- 
boden. 
 
Wij streven ernaar om als ‘onmisbare schakel’ in ondernemingen van cliënten een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige vorm van dienstverlening te bieden op het gebied van accountancy en belastingen. Ook diensten op het gebied van bedrijfsjuridische ondersteuning worden aange- 
boden uit preventief en/of repressief oogpunt. 
 
Ten behoeve hiervan wordt er bij ons volop aandacht besteed aan het opleiden van ons personeel. Wij zijn uitstekend in staat om de uitdagingen waarmee onze relaties worden geconfronteerd serieus te nemen en persoonlijke aandacht voor onze cliënten te combineren met de gewenste expertise. 
 
Onze kernwaarden 
 
- Persoonlijke aandacht 
 
Typerend voor Hermans & Partners accountantskantoor zijn de korte lijnen en de vaste aanspreekpunten voor operationele en strategische zaken. Persoonlijke aandacht is bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie voor ons een voorwaarde. 
 
- Proactief 
 
Wij leggen een proactieve houding aan de dag naar onze cliënten waarbij we op uw financiële zaken focussen. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in de markt en bepalen vervolgens de consequenties/ mogelijkheden in overleg met u. 
 
- Empatisch 
 
In de dienstverlening van Hermans & Partners accountantskantoor is het essentieel dat onze adviseurs in staat zijn om iemand goed te leren kennen en te begrijpen. Door juist inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van onze cliënten, weten wij precies wat er speelt en kunnen wij gericht en adequaat dit terug- 
vertalen naar advisering.  
 
- Brede dienstverlening 
 
Wij bieden meerdere diensten aan, zowel voor private als zakelijke aspecten. Wij streven ernaar om de combinatie tussen de zakelijke en de privésituatie achter de ondernemer te optimaliseren. 
 
Financieel vormgevers 
 
Hermans & Partners accountantskantoor is dé financieel vormgever in de regio Hoeksche Waard, Gorinchem en Bergen op Zoom. Ruim 50 mensen werken met elkaar samen vanuit drie vestigingen op een diversiteit aan vakgebieden. Wij leveren sectorspecifieke diensten en zoeken naar verrassende oplossingen voor uw financiële vraagstukken. Wij richten ons met name op MKB-ondernemingen, vermogende particulieren, middelgrote (familie)bedrijven & hun eigenaren, verenigingen en stichtingen. 
 
Altijd twee contactpersonen 
 
Hermans & Partners accountantskantoor onderkent het belang van efficiency. Daarom werken wij vanuit de accountancy met ten minste twee contactpersonen per cliënt: één voor operationele zaken en één voor strategische aangelegenheden. De eerste zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en legt, zo nodig en desgewenst, contact met onze fiscalisten, juristen, salarisadministrateurs, e.d. De tweede is uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen en marktmechanismen in de branche en met de organisatie van onze cliënten. U kunt met al uw financiële en zakelijke vragen bij hen terecht. Zij geven concreet advies, maar kunnen ook een luisterend oor bieden. Ze denken mee en geven vanuit hun vakgebied en expertise mede vorm aan (de lange termijn) doelstelling(en) van uw onderneming. Hierbij vormen de wensen, ambities en behoeften van u als cliënt het uitgangspunt. Daarnaast zijn wij in staat multidisciplinair te denken en bovendien de slag naar de privésituatie van onze cliënten te vertalen. Deze geïntegreerde adviezen zien wij als core business van H&P.  
 
Korte lijnen, stijgende lijnen 
 
We geloven in vaste contactpersonen, persoonlijke aandacht en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Investeren in elkaar, zodat je écht weet wat je aan elkaar hebt. We willen uw persoonlijke adviseur zijn die met u meeloopt, vooruitkijkt en er niet voor terugdeinst om kritisch te zijn. Maar vooral: de totaalpartner die doorziet, overziet en voor u verbanden legt. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat de diensten die daarvoor geleverd moeten worden diepgaande specialismen vereisen. Juist daarom hebben we op al deze gebieden specialisten in huis. De besten in hun vak, die bovendien continu bijscholing volgen om dat te blijven. Hun kennis en ervaring staan ter beschikking van úw contactpersonen bij Hermans & Partners accountantskantoor. U heeft twee vaste gesprekspartners (zowel op operationeel als strategisch niveau) die alle expertise voor u vertalen in een helder advies; achter de coulissen leggen onze multidisciplinaire teams de basis onder dat advies. Zo leiden korte lijnen bij ons tot stijgende lijnen bij u.

Specialiteit

Accountancy Bedrijfseconomisch advies Juridisch advies Mediation Administratieve dienstverlening Belastingadvies Subsidieadvies Financiële planning Pensioenadvies Salarisadministratie & HRM-advies Automatiseringsadvies Werving & selectie Fusie- & overnameadvies