Accountant
Accountant
Accountantskantoor Dinkla & Dinkla in
Naarden
[Terug naar Naarden]
Accountantskantoor Dinkla & Dinkla
Rijksweg 81 /E
1411GE Naarden

tel: 035-6943555

Extra informatie

Bedrijfsprofiel   
Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. is al decennia lang een geheel zelfstandig en landelijk opererend kantoor en stelt zich ten doel om de belangen van ondernemingen in het MKB-segment op een hoog kwalitatief niveau te behartigen. 
 
Wij kennen een duidelijke kantoorfilosofie. Daarin staan de volgende waarden centraal: 
 
 • Kwaliteit en integriteit 
 • Resultaatgericht 
 • Ondernemend  
 
Het team van ons kantoor focust op uw persoonlijk (ondernemings-)resultaat. 
 
Een belangrijk uitgangspunt voor ons is de persoonlijke benadering van onze cliënten en relaties. Iedere ondernemer, onderneming en relatie is in onze ogen uniek. 
 
Het Team 
 
Ons team bestaat uit hooggeschoolde en ervaren medewerkers. Naast een gedegen opleiding besteden wij veel aandacht aan permanente educatie en vaktechnische ontwikkeling. De veranderende wet- en regelgeving volgen wij op de voet, zodat wij onze cliënten adequaat kunnen adviseren. 
 
Algemeen 
 
Ons kantoor treedt op als coach die in de breedte de "gezondheid" van uw onderneming bewaakt en u tijdig van een doeltreffend advies voorziet. Naast het werken aan de oplossing van uw vragen, verschaffen wij gevraagde maar ook ongevraagde adviezen. 
Op grond van onze kennis nemen wij zelf initiatief om u te wijzen op kansen en bedreigingen die zich met betrekking tot uw onderneming of uw privé-situatie kunnen voordoen. Mede door onze geschiedenis werken wij met name voor cliënten in het midden- en kleinbedrijf en voor vrije beroepsbeoefenaren al dan niet in de medische sector. In onze dienstverlening streven wij een "full-service" concept na. Naast de specifieke kennis van onze collega's kunnen wij putten uit een gevarieerd relatienetwerk van specialisten met wie wij regelmatig samenwerken. Zo kunnen wij onze cliënten altijd een optimale oplossing bieden. 
De zich in snel tempo voordoende ontwikkelingen op vele terreinen, zoals het belastingrecht, accountancy, ondernemings- en arbeidsrecht nopen ons daarnaast tot bundeling en uitwisseling van kennis en praktijkervaring. Daarom zijn wij als kantoor aangesloten bij: 
 
Register Belastingadviseurs. Het Register Belastingadviseurs (RB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs met ruim 7200 leden. De doelstelling van het RB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. RB-leden zijn veelal (zelfstandig) werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf of de vermogende particulier. Zij hebben de opleiding RB-belastingadviseur (post-hbo-niveau) of de opleiding RB-belastingconsulent (hbo-niveau) voltooid, dan wel een andere relevante opleiding gevolgd, vaak aangevuld met praktijkervaring. Het RB kent een PE (permanente educatie)-verplichting met als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de Register Belastingadviseur te waarborgen en ziet dit als een essentieel onderdeel van het RB-lidmaatschap. Uiteraard kent de vereniging Tucht- en Beroepsrecht.

Dienstverlening 

Onze disciplines zijn onder andere: 
 
 • Het inrichten van financiële administraties 
 • Het voeren van financiële administraties 
 • Het controleren van financiële administraties 
 • Het samenstellen en controleren van jaarrekeningen 
 • Het voeren van loon- en salarisadministraties 
 • Het invullen van alle fiscale aangiften 
 • Het opstellen van informatiseringsplannen 
 • Het begeleiden bij het opstellen van ondernemersplannen 
 • Het voeren van onderhandelingen bij aan- en verkoop van ondernemingen 
 • Het coördineren van een (fiscaal) due diligence onderzoek