Accountant
Accountant
Accountantskantoor Willemsen en Partners in
Nijmegen
[Terug naar Nijmegen]
Accountantskantoor Willemsen en Partners
Postweg 50 /A
6523LD Nijmegen

tel: 024-3656777

Extra informatie

Wie zijn wij   
Willemsen & Partners accountants en belastingadviseurs is voor u als ondernemer in het MKB uw accountant en fiscale adviseur. Maar vooral zijn we uw gespreks- en sparringpartner. Wij denken met u mee en geven u degelijk advies! Als ondernemer staat u altijd centraal. 
 
Een duurzame relatie met uw accountant 
 
Accountantsbureau Willemsen & Partners is op 1 februari 1998 opgericht in Nijmegen. Wij hebben een duidelijke visie op de accountancy. Wij zijn accountants waarbij de duurzaamheid van de relatie met u voorop staat. Dit gaat over vertrouwen, elkaar kennen en begrijpen. Kennis en ervaringen die je samen deelt en de oplossingen die je met elkaar bereikt. Kortom een organisatie waar u op kunt rekenen. 
 
Inmiddels is ons bedrijf uitgegroeid tot een volwaardige accountantsorganisatie. Wij zijn er bijzonder trots op dat wij tot de selecte groep van accountantskantoren behoren die wettelijke controles mogen uitvoeren. Hiertoe hebben wij op 29 september 2008 als een van de slechts 463 accountantsorganisaties van de AFM (=Autoriteit Financiele Markten) een vergunning gekregen. 
 
Kwaliteit van de dienstverlening van uw accountant 
 
Uw wensen staan altijd voorop. Kwaliteit combineren we met een pragmatische en vakbekwame aanpak. Wij hechten veel waarde aan het leveren van prestaties in een open en informele sfeer, waarbij de contacten met u van wezenlijk belang zijn. 
 
Wij zijn gevestigd in Nijmegen, aan de Postweg. Onze clienten bevinden zich in de hele provincie Gelderland, in Limburg en Noord-Brabant. Door middel van een verregaande mate van automatisering is afstand geen issue. 
 
Wat wij doen 
 
Willemsen & Partners accountants en belastingadviseurs uit Nijmegen is voor u als MKB ondernemer uw accountant en fiscale adviseur. Maar vooral zijn we uw gespreks- en sparringpartner. Wij denken mee en geven u degelijk advies! Als ondernemer staat u altijd centraal. 
 
Onze diensten: 
 
 • Het samenstellen van uw jaarcijfers en het verzorgen van de bijbehorende aangiften (inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting). 
 • Het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten (hiertoe zijn wij gecertificeerd, zie ook: wie zijn wij). 
 • Het voeren van uw administratie, inclusief het verzorgen van de periodieke aangifte omzetbelasting. 
 • Het beantwoorden van fiscale vraagstukken, inclusief onder andere het optimaliseren van uw bedrijfstructuur, de keuze voor de meest optimale rechtsvorm, salaris, etc.. 
 • Het verzorgen van uw salarisadministratie, inclusief de maandelijkse aangiften loonbelasting en premie volksverzekeringen. 
 • Het optimaliseren van uw bedrijfsproces en andere bedrijfseconomische vraagstukken. 
 • Het verzorgen van contacten met banken, notarissen en de belastingdienst. 
 • Ondersteuning bij de koop (dan wel verkoop) van een onderneming. 
 • Controle en het opstellen van uw jaarrekening. 
 • Organisatie advies 
 • Het zoeken naar een antwoord op ieder mogelijke vraag die samenhangt met uw organisatie.  
 
Wij werken samen met een groot aantal specialisten, onder meer voor belastingadvies. Wij zijn aangesloten bij diverse ondersteunde organisaties zoals het NIVRA en Extendum. 
 
Willemsen & Partners Accountants richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf, maar wij rekenen ook stichtingen en instellingen in zowel de profit- als de non-profit sfeer tot onze klanten. 
 
Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op  
 
 
Kwaliteit 
 
 
Kwaliteitsbewaking Willemsen & Partners accountants 
 
Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Mocht u desondanks als opdrachtgever of betrokkene aan- of opmerkingen of klachten hebben op het handelen van een medewerker van of op de dienstverlening van Willemsen & Partners, dan kunt u zich wenden tot Jennifer Slinkert. U kunt aan haar ons klachtenformulier toesturen (die u hier, samen met de procedure kunt downloaden). 
 
Wij gaan er vanuit dat uw meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen. 
 
U kunt mevrouw Jennifer Slinkert bereiken via 024-36 56 777 of per e-mail: jennifer@wilpar.nl. 
Klokkenluidersregeling 
 
Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisaties als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van Willemsen & Partners B.V. of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht. 
 
 • Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Willemsen & Partners B.V. (mevrouw Jennifer Slinkert: jennifer@wilpar.nl) een brief of emailbericht; 
 • De vertrouwenspersoon heeft de verplichting de melding binnen een week na ontvangst van de melding te bevestigen. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding; 
 • Uiterlijk na 4 weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen er zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen 4 weken gedaan kan worden meld de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn afhandeling alsnog plaatsvindt.