Accountant
Accountant
Ambitions accountantskantoor in
Nijverdal
[Terug naar Nijverdal]
Ambitions accountantskantoor
Beltmolenweg 2
7442NT Nijverdal

tel: 06-57592486

Extra informatie

Onze ambitie   
Missie: Wij maken inzicht in financiën en fiscaliteit voor organisaties (Winkeliers, MKB) en personen (ZZP) mogelijk. Ambitions accountantskantoor helpt organisaties (Winkeliers, MKB) en personen (ZZP) hun bedrijf principieel beter te leiden en om kostbare tijd te kunnen besteden aan hun eigen waardevol ideeën. 
 
Ambitions accountantskantoor, wil kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor een betaalbare prijs leveren aan ZZP’ers, winkeliers en aan ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Wat verstaan we daar onder? 
Kwalitatief hoogwaardig 
 
Onze keuze voor de accountancy komt voort uit onze passie om ondernemers te helpen hun droom te verwezenlijken, door hun administratieve organisatie optimaal te verzorgen. Om dit doel te bereiken handelen wij vanuit de volgende principes: 
 
Deskundigheid: wij houden onze deskundigheid voortdurend op een zo hoog mogelijk niveau, door het bijhouden van alle relevante wijzigingen op ons vakgebied en in de wet- en regelgeving. 
 
Integriteit: wij handelen objectief, onbevooroordeeld, eerlijk en oprecht en laten ons zakelijk oordeel niet beïnvloeden door vooroordelen of belangen van derden. 
 
Betrouwbaarheid: wij werken volgens de Verordening Gedragscode (VGC) van de beroepsorganisatie van accountants NovAA/Nivra. Deze gedragscode beschrijft de basisprincipes waaraan een accountant moet voldoen: integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. 
 
Wij maken inzicht mogelijk 
 
Wij willen onze klanten, ZZP’ers en MKB-ondernemers, ondersteunen op de manier die hen het beste past. Voor de een betekent dit volledige uitbesteding, terwijl de ander veel zelf wil doen. Daarom zijn wij volkomen flexibel in onze dienstverlening, dat wil zeggen dat u met ons de ‘knip’ tussen wat u zelf doet en wat wij doen helemaal op maat kunt bepalen. 
 
Voor een betaalbare prijs 
 
Wij gaan ervan uit dat een dienstverlener altijd meer waarde moet opleveren dan hij kost. Wij helpen ondernemers hun administratieve organisatie op orde te houden, aan hun fiscale verplichtingen te voldoen en de mogelijkheden van de wet- en regelgeving optimaal te benutten. Wij rekenen daarvoor een eerlijke prijs, die we vooraf overeenkomen. Onze klant weet precies wat hij krijgt en wat hij daarvoor betaalt. 
 
Richard Overweg, accountant met passie 
Het mooiste vak 
 
“Waarom ben je accountant geworden?” hoor ik vaak. Omdat ik het het mooiste vak van de wereld vind. Iedere dag help ik ondernemers met hun droom door hen op administratief en fiscaal gebied te ondersteunen. Ik help ze hun administratieve organisatie effectief in te richten. Ik werk fiscaal gunstige constructies voor hen uit. Ik beantwoord allerhande vragen over jaarcijfers, subsidies en ondernemingsrecht. 
 
Als accountant fungeer ik als de ‘financiële huisarts’, die de onderneming helpt op financieel gebied gezond en vitaal te blijven. En soms adviseer ik ook op tactisch-strategisch niveau. 
 
Dol op cijfers en administratieve organisatie 
 
Mijn liefde voor cijfers en administratieve organisatie zat er van jongs af aan in. Mijn vader was ook ondernemer, hij runde een supermarkt. Ik hielp daar als kind al vaak met allerlei berekeningen van brutowinsten van afdelingen tot het opzetten van berekening van omloopsnelheden van diverse artikelen. 
 
1995-2000 
 
Na mijn MEAO ging ik als verkoopmedewerker binnendienst werken bij Raab Karcher Eshuis. Ik was verantwoordelijk voor de logistieke afhandeling van bestellingen wand- en vloertegels en natuursteen van een concern met 8 vestigingen. Ook hier hield ik me bezig met aspecten zoals omloopsnelheden en verbetering van het operationele proces. Ondertussen rondde ik in de avonduren mijn opleiding HEAO-Bedrijfseconomie af. 
 
2000-2005 
 
In januari 2000 ging ik werken bij een accountantskantoor. Ik begon met het inboeken van inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften en kasboeken. Al snel ging ik me bezig houden met het samenstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften zoals omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en incidenteel andere belastingsoorten. Ondertussen volgde ik de deeltijdopleiding HEAO-AA (Accountancy), die ik in 2004 met goed gevolg afrondde. 
 
2005-2010 
 
Vanwege mijn voorliefde voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen kreeg ik steeds meer interesse voor risicoanalyse. Risicoanalyse is het vooraf analyseren wat er fout kan gaan en hier vervolgens het proces op aanpassen. Ik doe dit met name op financieel vlak. Naast kleine mocht ik ook steeds grotere ondernemingen tot mijn zeer diverse klantenpakket rekenen. Ik verrichtte accountantswerkzaamheden voor verzekeringsmaatschappijen, detailhandel, groothandel, productiebedrijven, dienstverlenende bedrijven en overheidsinstanties. Naast de nodige kleinere opdrachten, die ik zelfstandig uitvoerde, gaf ik ook leiding aan controleteams op locatie. 
 
Verdieping 
 
In mijn werk ben ik altijd op zoek geweest naar diepgang en kwaliteit. Daarom heb ik me eind 2004 aangemeld voor de Postdoctorale Accountantsopleiding (RA) aan de Vrije Universiteit. Ik heb deze opleiding eind 2008 met goed gevolg afgerond. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om mij alleen als AA-accountant in te schrijven, omdat de bevoegdheden niet verschillen. 
 
2010-heden 
 
Begin 2010 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf Ambitions accountantskantoor Ik had meerdere redenen om een zelfstandig bedrijf te willen. De belangrijkste is dat ik mijn klanten een goede kwaliteit van dienstverlening wil leveren. Dat is de passie die ik heb voor mijn vak. In mijn eigen bedrijf kan ik zelf bepalen hoe hoog ik de lat leg. Als zelfstandig accountant kan ik mijn vak exact de invulling geven zoals ik denk dat mijn klanten er het meest aan hebben. 
 
Andere voor mij ook belangrijke aspecten zijn: het zelf kunnen invullen van mijn eigen kwaliteitsbeheersingssysteem, het actief meedenken met ondernemers en het zoeken naar oplossingen binnen de regelgeving. 
 
Eigen boekhoudpakket 
 
Ik heb een eigen boekhoudpakket voor ZZP’ers en kleine bedrijven ontwikkeld in Excel. Het is een lichtgewicht pakket, dat zonder overbodige ballast alles biedt dat kleine bedrijven nodig hebben. Diverse bedrijven gebruiken dit nu al naar volle tevredenheid. 
 
Ik probeer zoveel mogelijk zaken te automatiseren om me zo veel mogelijk tijd over te houden waarin ik me actief kan bezighouden met het adviseren van ondernemers.