Accountant
Accountant
Hovens accountantskantoor in
Reuver
[Terug naar Reuver]
Hovens accountantskantoor
Kesselseweg 22
5953 CL Reuver

tel: 077 - 4741224

Extra informatie

Hovens accountantskantoor is opgericht op 1 augustus 2010    
Wij zijn lid van de Nederlande Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)  
 
Oprichter van de praktijk, Gerard Hovens, is gecertificeerd accountant - administratieconsulent met ruim 30 jaar kennis -en praktijkervaring, opgedaan bij accountantskantoren.  
 
Met de opgedane kennis en ervaring op allerlei vakgebied welke permanent geactualiseerd en aangevuld wordt middels verplichte educatie, inschakeling van deskundigen waar nodig en het feit dat op ons doen en laten toezicht wordt uitgeoefend zijn wij van ervan overtuigd dat er voldoende deskundigheid en kwaliteit in huis is, én ook gewaarborgd is, om u nu en in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn.  
 
Onze doelgroep is het MKB. Ook de kleinere bedrijven en starters krijgen bij ons ruim aandacht.  
Wij streven naar een integere en kwalitatieve bedrijfsvoering wat zich ook uit in ons werk.  
Persoonlijk contact en begeleiding vinden wij daarbij erg belangrijk.  
 
Wij zijn u graag van dienst !  
 
Dienstverlening Hovens accountantskantoor 
 
Een eerste kennismakings -of intakegesprek is bij ons uiteraard gratis.  
Op basis van dat gesprek wordt door ons (indien gewenst) een offerte uitgebracht. 
Zodra overeenstemming is bereikt over de te verrichten werkzaamheden en daarbij geoffreerde 
tarieven zullen wij de voorwaarden voor en de doelstelling van de aan ons verstrekte opdracht 
schriftelijk vastleggen in een opdrachtbevestiging om misverstanden achteraf te voorkomen. 
 
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden NBA 2013 van toepassing. 
Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 30 januari 2013 onder nummer 6/2013. 
 
In onze dienstverlening maken wij onderscheid in de volgende vakgebieden : 
 
Accountancy - administratieve dienstverlening - fiscaal / juridische werkzaamheden - advisering 
 
 
Kwaliteit van uw accountant 
 
Hovens accountantskantoor hanteert gedragslijnen en procedures en richt haar organisatie dusdanig in om het kantoor, de daar werkzame personen en uitgevoerde werkzaamheden (waaronder de uitgebrachte rapportages) zo goed mogelijk te laten voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet -en regelgeving. Die regelgeving is, zelfs voor een kantoor als dat van ons, niet gering. 
 
Het geheel van deze maatregelen, het kwaliteitsstelsel, is in juli 2013 getoetst door de Raad voor Toezicht van de NBA en voor de samenstellingspraktijk (ca 95 % van de werkzaamheden) akkoord bevonden. 
 
Hoewel instandhouding en verbetering van het kwaliteitsstelsel blijvende aandacht heeft is het goed dat er toezicht is en er op geattendeerd wordt waar het stelsel nog verbetering behoeft. Op bepaalde onderdelen scoorde ook óns stelsel minder en wordt aan verbetering gewerkt. 
 
Niettemin zijn we dik tevreden met de bevestiging dat onze inspanning de afgelopen 3 jaar op het gebied van kwaliteit voor het gros van onze werkzaamheden een voldoende heeft opgeleverd. 
 
Om die kwaliteit in de dienstverlening niet alleen voor u maar ook voor ons zelf te waarborgen beschikken wij over uitgebreide periodieke (online) vaktechnische informatie op allerlei gebied, en worden, al dan niet verplicht, permanent vaktechnische cursussen en trainingen gevolgd. 
Verder wordt deskundigheid van buitenaf geraadpleegd op moment dat wij dat nodig achten. 
 
Van de samenwerkings -en waarnemingsovereenkomst met Auxilium Adviesgroep verwachten we dat dit zal bijdragen aan verdere professionele ontwikkeling van onze accountantspraktijk. Auxilium biedt dienstverlening aan in de vorm van advisering voor onze praktijk én ten behoeve van de beroepsuitoefening en zij verzorgt ook vaktechnische trainingen, cursussen en opleiding. 
Verder zal Auxilium af en toe eens over de schouder meekijken wat wel een prettig gevoel geeft.