Accountant
Accountant
Accbo Interimdiensten in
Ridderkerk
[Terug naar Ridderkerk]
Accbo Interimdiensten
Jhr. Van Karnebeekweg 10
2982VL Ridderkerk

tel: 06-29730648

Extra informatie

Welkom bij Accbo Interimdiensten   
Accbo Interimdiensten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het rapporteren van betrouwbare financiële informatie op maat. Onze manier van werken is gericht op het blijvend verbeteren van de kwaliteit van uw boekhouding, financiële rapportages en interne organisatie, zodat u als ondernemer elk moment financieel inzicht heeft en grip heeft op uw bedrijfsprocessen. Wij houden van de term 'van binnenuit,' omdat wij geloven dat blijvende verandering plaatsvindt door zaken in de kern te verbeteren. 
 
Wij kunnen onze diensten aanbieden tegen een laag tarief. Dit omdat wij onze werkzaamheden bij u ter plekke kunnen uitvoeren, en daardoor geen hoge huisvestingskosten en kantoorkosten hoeven terug te verdienen. Bovendien krijgen wij daardoor veel ‘feeling’ met uw bedrijf. Dit is onze succesformule: levering van kwaliteit die voor u blijvend is en tegen aanvaardbare kosten. 
 
Visie 
 
Wij zien bij veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een grote behoefte aan grip op de bedrijfsvoering en tussentijds financieel inzicht. Niet slechts één maal per jaar wanneer de jaarrekening wordt gemaakt en met u wordt besproken, maar elk kwartaal, elke maand of zelfs elk moment. Eveneens niet alleen een rapportage van uw bedrijf als geheel, maar per afdeling, vestiging, project, activiteit etc. Bovendien wilt u natuurlijk zeker weten dat deze informatie betrouwbaar is, en wilt u weten hoe u met deze informatie uw bedrijfsprocessen kunt aansturen. In de praktijk kan aan deze wens vaak moeilijk invulling worden gegeven. Veelal moet uw accountant (of administratiekantoor) hieraan te pas komen en dit is een kostbare zaak. Wanneer u daar desondanks toch voor kiest en een hoge prijs heeft betaald voor uw gewenste financiële inzicht zult u dat telkens opnieuw moeten doen wanneer u weer financieel inzicht wenst. Dit omdat de resultaten wel met u worden besproken, maar niet diep geïmplementeerd worden in uw organisatie. 
 
Onze manier van werken is anders, en kan gekenmerkt worden als een bottom-up benadering in plaats van een top-down benadering. Wij werken van binnenuit en beogen de kwaliteit van uw boekhouding en interne beheersing blijvend te verbeteren. Door analyse van uw financiële administratie en interne organisatie, de verbeterpunten te implementeren en het aansturen van uw boekhoudkundige personeel zal uw boekhouding kwalitatief steeds beter worden. Het gevolg daarvan is dat de financiële informatie (gepresenteerd in door ons opgezette rapportagemodellen op maat) daaruit steeds betrouwbaarder wordt en steeds sneller beschikbaar is. U kunt dan met een gerust hart beslissingen op basis van deze informatie nemen en weer rust en vertrouwen hebben: u heeft grip. 
 
‘Last but not least’ willen wij nog zeggen dat grip hebben niet alleen op zichzelf erg fijn is, maar u ook daadwerkelijk geld oplevert. Grip hebben op de kosten betekent dat u inzicht heeft in waar u nog kunt besparen. Grip hebben op uw interne beheersing betekent, bijv. in een organisatie waar uren worden geschreven, dat geen uren (=geld) verloren gaan (als indirecte uren of als projecturen die niet door te berekenen zijn). Grip op uw resultaten betekent dat u beslissingen kunt maken over hoeveel energie u in bepaalde activiteiten moet steken (meer tijd in winstgevende activiteiten). Grip op juiste kostprijzen en verkoopprijzen betekent dat u, rekening houdend met de markt, scherp kunt offreren zonder dat u zichzelf in de vingers snijdt. Zo kunnen wij nog wel even doorgaan. 
 
Wij geloven erin. U ook? Wij staan te popelen om onze waarde voor u te laten zien. 
Ervaren professionals 
 
Wij denken u goed te kunnen helpen omdat wij professionals zijn met jarenlange ervaring in de accountancy; met name op het gebied van: 
 
 • In kaart brengen van (financiële) informatiebehoeften en daarin voorzien; 
 • Optimaliseren van de interne organisatie en interne beheersingsmaatregelen; 
 • Financiële rapportages; 
 • Interne perioderapportages met vergelijkende cijfers en trendanalyses; 
 • Allerhande rapportages per activiteit, afdeling, vestiging, project, productgroep etc; 
 • Jaarrekeningen die voldoen aan alle wettelijke bepalingen (met samenstellingsverklaring); 
 • Optimaal opzetten en inrichten van financiële administraties zodat deze exact aansluiten op de informatiebehoeften; 
 • Bewaken van de kwaliteit van financiële administraties; 
 • Prognotisering, begroting en budgettering; 
 • Kostprijsberekeningen; 
 • Bewaking en tussentijdse calculatie van projecten en opdrachten; 
 • Nacalculatie en verschillenanalyses; 
 • Coaching en aansturing van financieel-administratief personeel. 
 
 
Bent u ondernemer in het midden- en kleinbedrijf? 
 
Zoekt u een betrouwbare financiële partner die uw bedrijf werkelijk verder kan helpen, en dit tegen vriendelijke tarieven? 
Dan stellen wij ons graag aan u voor. 
 
Wij zijn heel benieuwd naar wat u ons zou antwoorden als wij u de volgende vragen zouden stellen: 
Heeft u echt inzicht in de resultaatontwikkeling van uw bedrijf? 
Wat doet u met die jaarrekening waarvoor u elk jaar flink betaalt? Levert deze u voldoende inzicht op in kosten, opbrengsten en marges van de verschillende activiteiten die u verricht? 
Weet u wat de kostprijzen van uw producten en diensten zijn, en wat u daarmee kunt? 
Kunt u nauwkeurig vooraf de verwachte kosten en opbrengsten van uw projecten en activiteiten in kaart brengen, deze in de gaten houden en na afloop nacalculeren? 
Heeft u een goed gevoel bij de betrouwbaarheid van de financiële informatie die u vanuit uw boekhouding krijgt; durft u op basis van deze informatie belangrijke beslissingen te nemen? 
 
Heeft u het gevoel dat u grip heeft? 
 
Wij hebben door de jaren heen maar al te vaak gezien dat kleine en middelgrote ondernemers, vooral snelgroeiende ondernemers, deze vragen ontkennend moeten beantwoorden. U heeft een behoefte die niet wordt vervuld en vaak ook niet wordt gezien. U heeft meer nodig dan 1 keer per jaar een jaarrekening en een paar keer per jaar een adviesgesprek. U wilt eigenlijk voortdurend inzicht in uw resultaten. En niet alleen in totaal, maar per vestiging, per activiteit, per project etc. U wilt weten wat uw mensen, projecten en producten daadwerkelijk kosten en wat voor prijsindicatie u bij offertes kunt afgeven zonder dat u zichzelf in de vingers snijdt. U wilt beheersbaarheid: een vinger aan de pols houden en goed op de hoogte zijn van alles wat er in uw bedrijf gebeurt. Welke projecten/vestigingen/productgroepen etc. lopen goed? Waar laat u geld liggen? Waar rijzen uw kosten de pan uit? Wat kunt u doen om de efficiency te verbeteren? 
 
Wellicht had u vroeger het gevoel dat u grip had op uw bedrijf en inzicht had in uw resultaten, maar bent u dit gevoel door de jaren heen kwijtgeraakt. De groei is bij u ten koste gegaan van de interne beheersing, de efficiency en het financiële inzicht. 
 
Uw accountant kan u wel uit de brand helpen en wil dat ook graag, maar daarvoor betaalt u een prijs. Als echt aan uw behoefte tegemoet wordt gekomen dan kost dit veel tijd. De medewerkers die dergelijke werkzaamheden vakkundig kunnen uitvoeren zijn voor u vaak te duur. U zit in een spanningsveld: u wilt wel maar ziet geen aanvaardbare mogelijkheid. 
 
Accbo Interimdiensten biedt voor u de oplossing. Wij willen u helpen om voor het eerst of opnieuw grip krijgen, en zelfs meer dan u zou denken. Wij zien en kennen uw oprechte zorg en kunnen in uw organisatie precies de rol vervullen die u nodig heeft. Wij werken als freelance financials, hoeven geen hoge kantoorkosten terug te verdienen en kunnen daardoor werken tegen zeer vriendelijke tarieven. We zorgen ervoor dat u na onze hulp en ondersteuning (weer) kunt zeggen: "Ik weet wat er in mijn onderneming gebeurt. Ik heb goed inzicht in hoe alles loopt. Ik heb weer grip!" 
 
Vraagt u ons ook gerust om een offerte voor andere werkzaamheden, zoals het samenstellen van uw jaarrekening en alle bijkomende fiscale- en advieswerkzaamheden. Ook deze werkzaamheden kunnen wij tegen zeer vriendelijke tarieven voor u uitvoeren.