Accountant
Accountant
De Graaf + Plaisier accountantskantoor in
Ridderkerk
[Terug naar Ridderkerk]
De Graaf + Plaisier accountantskantoor
Wolweverstraat 32
2984CD Ridderkerk

tel: 0180-481444

Extra informatie

Samen ondernemen   
Wij zijn een accountantskantoor dat het traditionele denken wil doorbreken. Waarom alleen achterom kijken, als de toekomst voor je ligt? Wat zijn cijfers zonder interpretatie? Wij willen samen met u ondernemen. Scherpzinnig en toekomstgericht adviseren. Maar ook stimuleren en inspireren. 
 
Specifieke branchekennis 
 
Dat lukt nog beter als we verstand hebben van de branche waarin u opereert. Wij zijn gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf en expert in verschillende deelgebieden, zoals de binnenvaart en de agrarische sector. Met drie vestigingen en een team van ruim honderd ondernemende professionals helpen we u graag vooruit. 
 
Innovatief werken 
 
Wij hebben een zwak voor innovatie en werken met digitale dossiers, de nieuwste vormen van communicatie en een hoogwaardige ICT infrastructuur. We krijgen energie van vooruitstrevende oplossingen die onze dienstverlening blijvend verbeteren. Denk aan eigentijdse vormen van risicomanagement, data-analyse en gegevensverwerking. 
 
Identiteit 
 
Wij geloven dat de joods-christelijke waarden en normen een goede basis vormen voor de samenleving en daarmee ook voor onze organisatie. Dat merkt u bijvoorbeeld aan ons taalgebruik, onze omgangsvormen en onze aandacht voor goed rentmeesterschap. Daarbij hoort denken en adviseren over duurzaamheid: zorgvuldig en verantwoord omgaan met de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld. Dat doen wij zowel voor onze eigen organisatie als voor onze klanten. 
 
 
Ambitie en kernwaarden 
 
 
Respectvol 
 
Respect en zorg voor onze medemens en de omgeving waarin we leven, beschouwen we als de hoeksteen voor al onze activiteiten en intermenselijke relaties.  
 
Energiek 
 
Wij houden van ons werk. Dat werkt aanstekelijk. Het zorgt voor teamgeest en enthousiasme. We geven onszelf voor de volle 100% en stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk.  
 
Dichtbij 
 
Betrokken zijn bij onze klanten en onze omgeving vinden wij een groot goed. We willen van dichtbij meemaken wat er speelt en de ambities van onze klanten leren kennen en doorgronden, zodat we zij aan zij kunnen ondernemen.  
 
Daadkrachtig 
 
We zien de uitdagingen van onze klanten als onze eigen uitdaging. Daar staan we voor. Met een flinke dosis lef, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische blik als dat nodig is. We stropen graag de mouwen op en combineren denken altijd met doen.  
 
Onderzoekend 
 
Wij zijn nieuwsgierig en leergierig als het gaat om nieuwe kennis en bijbehorende kansen. Wat komt er op onze klanten af, welke markttrends zijn interessant voor onze klanten en welke strategie past daarbij? Het zijn die vragen waar we energie van krijgen.  
 
 
Ons manifest 
 
Bij Lansigt zien we de dingen anders. We zien het spel tussen de regels. En de vraag op het antwoord. Wij zien de ondernemer. De uitdaging waar hij of zij voor staat. De risico’s én de ruimte. 
 
Wij willen ondernemers aanzetten hun uitdaging te realiseren. Op een verantwoorde manier. Dat vraagt om een ander type accountant. Eén die ongebaande paden durft te verkennen. Die denkt vanuit die stip aan de horizon. Met de kennis van nu, maar nieuwsgierig naar morgen. Eén die niet alleen anders denkt, maar ook gewoon doet. 
 
Onze accountants hebben dat in zich. Twee belangrijke eigenschappen hebben ze gemeen: inlevingsvermogen en inventiviteit. Daarmee ontstijgen we de middelmaat. Samen met onze klanten. Dat geeft energie. Op naar de toekomst!