Accountant
Accountant
Vissers Konings accountantskantoor in
Roosendaal
[Terug naar Roosendaal]
Vissers Konings accountantskantoor
Nispensestraat 102
4701CZ Roosendaal

tel: 0165-541054

Extra informatie

Vissers Konings accountantskantoor   
Vissers Konings accountantskantoor werkt vanuit persoonlijke betrokkenheid bij cliënten en diepgaande kennis van hun ondernemingen. 
 
Onze vaste cliëntenteams verlenen een kwalitatief hoogwaardige dienst. Omdat het succes van ons bedrijf voortkomt uit de duurzaamheid van onze relaties, doen wij er alles aan om voor al onze cliënten een betrouwbare zakenpartner te zijn en blijven. 
 
Recht door zee, open en eerlijk: dat is de manier waarop wij met u samenwerken. 
 
U zult de gedrevenheid die u van ondernemers kent in ons terug zien. 
 
Vissers Konings accountantskantoor 
 
Vissers Konings accountantskantoor kenmerkt zich door het bewust gekozen kleinschalig karakter van het kantoor, waardoor een goede toegankelijkheid van de dienstverlening wordt bereikt. 
 
Vaste aanspreekpunten vormen de basis voor het persoonlijk contact tussen de klant en de adviseur van Vissers Konings. De doelgroep van het kantoor bestaat hoofdzakelijk uit bedrijven in het zogenaamde midden- en kleinbedrijf segment. 
 
 
Accountancy 
 
Als volwaardig accountantskantoor gaan we verder dan het bijhouden van administraties of het opstellen of controleren van jaarrekeningen. Vissers Konings wil duidelijk van meerwaarde voor uw bedrijfsvoering zijn. 
We zijn uw vertrouwenspersoon. Met de kennis, expertise en ervaring om hoge verwachtingen waar te maken. Intern hebben wij afspraken gemaakt en regels opgesteld om onze kwaliteit duurzaam te waarborgen. Zodat u bent verzekerd van de hoogwaardige dienstverlening die wij u beloven. 
 
Accountant is in Nederland een beschermde titel. Dat word je niet zomaar, daar gaan jaren van studie op post master niveau aan vooraf, gevolgd door een driejarige praktijkopleiding. Vanzelfsprekend zijn onze accountants aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Binnen het accountantsberoep is veel zorg en aandacht voor kwaliteitsaspecten. Dit uit zich door middel van permanente educatie, collegiale kwaliteitstoetsingen uitgevoerd door de beroepsorganisaties en tuchtrecht. Vissers Konings beschikt over een AFM vergunning. 
 
 
Fiscaal advies 
 
Onze onderneming heeft de expertise in huis om haar cliënten op de meest uiteenlopende fiscale terreinen met gedegen advies van dienst te zijn. Onze fiscale afdeling bestaat uit creatieve medewerkers die zich in specifieke aandachtsgebieden verdiepen, zoals pensioenen, omzetbelasting en internationaal belastingrecht. 
 
Onze ervaren fiscalisten zijn doordrongen van het feit dat bij het nemen van beslissingen niet alleen fiscale aspecten, maar ook bedrijfseconomische en andere overwegingen een rol kunnen spelen. In de advisering is het samenspel tussen adviseur en accountant derhalve van groot belang. Door efficiëntie binnen onze organisatie maken we dit daadwerkelijk mogelijk. Accountant en adviseur houden elkaar goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen die spelen bij hun cliënten. 
 
Onze fiscale afdeling heeft onder meer ruime ervaring met: 
 
 • Het begeleiden van investeringsbeslissingen door de cliënt, zowel bedrijfsmatig als privé; 
 • De keuze voor rechtsvorm van de onderneming; 
 • Fusies en overnames; 
 • Bedrijfsopvolging; 
 • Estate planning; 
 • Bezwaar- en beroepsprocedures; 
 • Het verzorgen van diverse aangiften, waarbij ruim aandacht wordt gegeven aan de diverse fiscale faciliteiten; 
 • Internationaal belastingrecht, met focus op België. 
 
 
Salarisadministratie 
 
Een juiste berekening van bruto- naar nettoloon is een complexe zaak die verschilt van branche tot branche. Voor een juiste berekening is kennis nodig van de wet- en regelgeving op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen, alsmede van uiteenlopende bedrijfstakregelingen. We informeren onze cliënten zo spoedig mogelijk over nieuwe relevante wet- en regelgeving. De loonafdeling van Vissers Konings begeleidt en adviseert onder meer bij: 
 
 • Toepassing van de verschillende subsidiemogelijkheden; 
 • Afdrachtkortingen; 
 • Reductieregelingen; 
 • Sociale verzekeringen. 
 
Onze afdeling salarisadministratie is uiteraard bijzonder goed in staat om uw loonadministratie volledig te verzorgen. En indien u de loonadministratie in eigen huis verzorgt, kunnen we fungeren als vraagbaak. Onze medewerkers komen op verzoek graag langs om uw afdeling te begeleiden, met bijvoorbeeld de introductie van nieuwe software voor salarisadministratie of de implementatie van nieuwe regelgeving. Ook op juridisch gebied bij personeelsaangelegenheden kan Vissers Konings u perfect ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan arbozaken, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de begeleiding bij ontslagprocedures.  
 
Onze werkwijze 
 
Vissers Konings levert diensten binnen een dynamisch vakgebied. Om onze kwaliteit duurzaam te borgen, worden onze medewerkers regelmatig intern en extern bijgeschoold. Onze accountants en fiscalisten studeren voortdurend en houden vaktechnische ontwikkelingen scherp in het oog. Deze parate kennis delen we met onze cliënten. We blijven bij de les – op het puntje van onze stoel – zodat we de hoogwaardige producten en diensten kunnen leveren die onze cliënten verdienen. Uitgangspunt daarbij is dat onze accountants en belastingadviseurs onze cliënten uitstekend kunnen bedienen. Om u optimaal te kunnen ondersteunen, zijn wij u van dienst vanuit één vestiging. Zodat wij intern optimaal communiceren en samenwerken. Indien het de dienstverlening ten goede komt, maken wij gebruik van ons uitgebreide zakelijke netwerk. 
 
 
Kwalitatief hoogwaardige diensten 
 
Vissers Konings is aangesloten bij gekwalificeerde beroepsorganisaties. Ons kantoor maakt deel uit van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Bovendien koesteren wij het SRA-Kwaliteitskeurmerk. De SRA is een netwerk van accountantskantoren dat zich specifiek richt op het Midden- en Kleinbedrijf. Dit keurmerk kenmerkt kwalitatief hoogwaardige financiële dienstverlening in deze markt.