Accountant
Accountant
RDR Accountants in
Rotterdam
[Terug naar Rotterdam]




RDR Accountants
Posthoornstraat 17
3011 WD Rotterdam

tel: (0)10 - 4369744

Extra informatie

Als onze cliënten succes hebben, hebben wij dat ook een beetje.   
Een klein, no-nonsense kantoor in Rotterdam, dat is RDR Accountants aan de Posthoornstraat in het centrum van Rotterdam. In 1994 werd het kantoor opgericht door Ron de Regt. Na achttien jaar ervaring als accountant besloot hij om voor zichzelf te beginnen. “Ik had het idee dat de dienstverlening veel beter kon en minder afstandelijk diende te zijn. Dat heb ik in RDR Accountants kunnen realiseren door de cliënten persoonlijk te behandelen en de banden hecht te houden. Mijn collegae en ik zijn optimaal bereikbaar en er zijn geen aparte afdelingen waarmee doorverbonden hoeft te worden. Ons kantoor heeft met die reden ook geen telefonistes of secretaresses in dienst.” 
Bereikbaarheid 
 
RDR Accountants tracht een goede bereikbaarheid, zowel geografisch als communicatief, te realiseren door de cliënten in het hele land te bezoeken op het door hen gewenste tijdstip. Voorts beschikt RDR Accountants over moderne communicatiemiddelen en is in principe altijd bereikbaar. U zou het eens moeten proberen! 
 
Toekomstplannen 
 
Het is de bedoeling om geleidelijk te blijven groeien. Alleen relaties waar wij bij passen, en andersom, zijn welkom. Dit laatste is zeker niet hautain bedoeld, integendeel zelfs. De contacten zijn vaak zeer intensief. Dan is het belangrijk dat er over en weer begrip en respect is. Pas dan kan RDR Accountants optimaal uit de verf komen. Wij zoeken het derhalve meer in de waardevolle contacten dan in de kwantiteit en/of de declaratie. Van deze filosofie zijn ook onze medewerkers doordrongen. 
 
Tevens streven we ernaar om vernieuwend bezig te zijn door telkens diensten aan ons pakket toe te voegen. 
 
Hoe werken wij? 
 
De reacties op de manier van aanpak van RDR zijn keer op keer enthousiast. Het beeld dat bestaat over accountants wordt door RDR niet bevestigd. RDR vindt het leuk met nieuwe ideeën en ontwikkelingen te komen en gaat door het vuur voor haar relaties. 
 
Werkzaamheden die direct kunnen worden uitgevoerd, worden ook meteen gerealiseerd. Door een uitgekiende planning heeft RDR vrijwel direct tijd voor haar cliënten wanneer deze in een spannend avontuur dreigen te belanden en er meteen actie vereist is. 
Daarnaast is er dagelijks aandacht voor onderhandelingen waarbij cliënten betrokken zijn om ze zo van de spanning te verlossen.  
 
RDR verneemt regelmatig van haar cliënten dat de “methode RDR” aanvoelt als een warme deken. Hierbij gaat RDR pittige gespreken echter niet uit de weg. Het gaat immers om een zo maximaal mogelijk resultaat voor de cliënt. 
Als een cliënt succes heeft, hebben wij dat ook een beetje! 
 
Wij zorgen er verder voor dat ook onze netwerkers tijdig hun werk verrichten. 
Snelheid van (be)handelen 
 
Ingekomen verzoeken van cliënten worden snel behandeld. Het is gebleken dat een snelle service en een juiste prioriteitsstelling zeer op prijs wordt gesteld. Het verhoogt de betrokkenheid bij een cliënt met het resultaat dat cliënten vaker een beroep doen op RDR. 
Hoe rekenen we af? 
 
Wij hanteren heel redelijke tarieven en maken vooraf afspraken over de te verrichten werkzaamheden in het kader van de jaaropdrachten. Onder jaaropdrachten wordt verstaan de jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals controle jaarrekening, verzorgen managementletter, verzorgen notulen aandeelhoudersvergaderingen, publicatiestukken en fiscale aangiften. 
 
We maken het liefst eerlijke afspraken voor meerdere jaren en komen er niet meer op terug, alleen bij "calamiteiten". 
 
Hebben wij onze boterham, de cliënten een prima behandeling en geen nare verrassingen achteraf. 
 
Reistijden en reiskosten binnen Nederland worden bij jaaropdrachten niet berekend. 
 
Door vooraf te overleggen over advieswerkzaamheden en door het specificeren van adviesnota’s ontstaat er geen onduidelijkheid en zijn er geen werkzaamheden waarvan de cliënt niet op de hoogte is. Want daar zit niemand op te wachten. RDR bespreekt liever de uitgebrachte adviezen. 
 
We zijn er achter gekomen dat cliënten deze werkwijze als zeer prettig ervaren en krijgen zelden een vraag over onze nota’s. 
Wilt u uw status bevestigd zien via uw accountant? 
 
Sorry, daar is in onze tarieven geen rekening mee gehouden. Wij leveren alleen kwaliteit, inzet en betrokkenheid en dat vinden we genoeg. Wij ontlenen onze status aan de waardering van onze cliënten