Accountant
Accountant
Cevezet accountantskantoor in
Tilburg
[Terug naar Tilburg]
Cevezet accountantskantoor
Korvelplein 182
5025JX Tilburg

tel: 013-5499699

Extra informatie

Accountantskantoor Cevezet   
Cevezet is een accountantskantoor dat zich onderscheidt door betrokkenheid bij en intensieve begeleiding van haar klanten. Wij verzorgen alle administratieve verplichtingen van en voor ondernemers. Wij adviseren en begeleiden bij alle belangrijke beslissingen, op basis van cijfers en met kennis van uw bedrijf. Voor startende ondernemers, doorstarters, gevestigde ondernemingen, multinationals, nieuwkomers in Nederland, etc. Dat doen we op een eerlijke, integere en open manier.  
 
Online werken voor het scherpste tarief 
 
Uw geld bent u liefst niet kwijt aan een accountant. Dat snappen wij. Althans: voor goed advies wilt u wellicht wel betalen, maar voor het verwerken van uw boekhouding en andere elementaire zaken wilt u liever niet teveel kwijt zijn.  
 
Cevezet biedt u graag de mogelijkheid om uw administratie volledig te automatiseren. Een proces met een met uw nternetbank gekoppelde online boekhouding, inkopen via tekstherkenningssoftware geboekt, en een koppeling met uw verkoopsysteem of kassa waarborgt een (nagenoeg) arbeidsloos proces, en dus: een uiterst scherpe prijs.  
 
 
Uiteraard ontzorgen wij u graag en werken met uw systemen. Maar als u bereid bent zelf een aantal werkzaamheden te verrichten volgens een door ons aan te geven werkwijze en systeem, kunnen wij u een absolute bodemprijs bieden voor uw administratieve processen...! 
 
 
Intensieve begeleiding 
 
Wanneer wij het hebben over intensieve begeleiding, dan hebben wij het over meedenken, contact houden, betrokken zijn, proactief adviseren. 
 
Kijk, een verplichting om uw boekhouding te voeren heeft u toch. De fiscus vereist dat nu eenmaal van u. Maar als u daar stopt dan heeft u 80% van de kosten gemaakt, maar slechts 20% van de baten. Natuurlijk is het van belang dat uw administratie gevoerd wordt en dat de (eventuele) BTW aangiften en de winstaangiften (of dat nu inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is) zo voordelig mogelijk gedaan worden, binnen de grenzen die de wetgever stelt. Maar daarmee kunnen wij ons nauwelijks onderscheiden. 
 
Het verschil denken wij te maken door te beginnen met u in ieder geval periodiek (per kwartaal of per maand) een overzicht te leveren, van het wel en wee van uw onderneming. Nu is niet iedereen een geoefend lezer van een balans en resultatenrekening. Dus bespreken we dat ook steeds met u. De ene keer misschien heel kort en ‘staandebeens’, een volgende keer vragen we wat meer van uw tijd en aandacht en gaan we er graag even voor zitten. 
 
Wij leggen u dan bij die tussentijdse rapportage onze vragen en opmerkingen voor. Hoe zit het met de winstverwachting? En wat betekent dat voor uw belastingverplichtingen? Heeft u nog wel voldoende werkkapitaal en hoe ontwikkelt dat zich? Als we tijdig handelen, wil de bankier mogelijk nog wel wat doen, bij ontstane achterstanden in de bank doorgaans al een stuk minder happig. Hoe ontwikkelen kosten en omzet zich, en kunnen we daar iets aan beïnvloeden? Wat viel ons op in de achterliggende periode? Wat speelt er op het moment in uw onderneming, wat bent u van plan? Zo ontspint zich doorgaans een discussie met allerhande vragen en opmerkingen, waarbij wij u op zijn tijd kunnen attenderen op kansen en bedreigingen. 
 
Beslismomenten 
 
Van Cevezet mag u verwachten dat wij ons interesseren in uw bedrijfsvoering. Met kennis van uw cijfers en uw bedrijf zijn wij goed uitgerust voor advisering waar uw bedrijf wat aan heeft. Van u als klant vragen wij dan ook om ons te consulteren wanneer u voor uw onderneming bepaalde ‘strategische’ beslissingen maakt: het aannemen en ontslaan van personeel, het investeren in bedrijfsmiddelen, het aangaan van financieringen, het aangaan van bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten (contracten), fusies, overnames, verkoop van uw bedrijf of van bedrijfsonderdelen, etc. Voor al dit soort zaken geldt dat het voor u wellicht incidentele beslissingen zijn, maar voor ons is het ‘core-bussiness’, met dergelijke vraagstukken houden wij ons het hele jaar bezig. Juist op deze momenten kunnen wij wat voor u verdienen of besparen! Vaak kan een telefoontje vanuit de auto naar ons, om even te ‘sparren’ over uw voornemen, een aardig voordeel opleveren. 
 
Wij kunnen u dan bijvoorbeeld de voor- en nadelen van de te maken keuzes inzichtelijk maken. Beslissen doet u zelf. Onze verplichting is u duidelijk te maken wat de keuzes zijn en welke problemen en kansen daarbij spelen. Wat is de ontwikkeling van de wetgeving: is er voordeel te halen door iets eerder of later te doen? Op basis van goede informatie neemt u nu eenmaal een betere beslissing.