Accountant
Accountant
De Waal & De Waal Incasso in
Uithoorn
[Terug naar Uithoorn]
De Waal & De Waal Incasso
Amstelplein 227
1421 SE Uithoorn

tel: 0297 525005

Extra informatie

Pre-Incasso    
Naast onze incasso dienstverlening verlenen wij ook diensten in de pre-incasso fase. Wij bieden de volgende pre-incasso diensten aan: 
 
Beoordelen van uw potentiële klanten 
 
Administratieve organisatie 
 
Debiteurenbeheer 
 
Voorbeeldbrieven (Herinnering en aanmaning)  
 
Incasso  
 
Heeft u klanten die niet betalen? Neem dan contact op met De Waal & De Waal Incasso. Tijdens ons kennismakingsgesprek vertellen wij u onze werkwijze. Incasso-opdrachten worden alleen uitgevoerd op basis van een schriftelijke overeenkomst. 
 
Hierin wordt vastgelegd: 
 
De werkwijze 
 
Tariefafspraken 
 
Kosten die aan uw debiteur in rekening worden gebracht. 
 
Voortgangsrapportages 
 
Afdracht van geïnde bedragen  
 
Mediation  
 
Bij conflicten tussen een wergever en werknemer, maar ook bij een echtscheiding of een burenruzie of bij een conflict bij de verdeling van een erfenis wordt steeds vaker een bemiddelaar ingeschakeld om tot een oplossing te komen. 
 
Een van de voorwaarden om tot deze vorm van geschillenbeslechting te komen, is de bereidheid van beide partijen om met elkaar te praten. Uiteindelijk zijn partijen niet gebaat bij een langlopende gerechtelijke procedure.  
 
De Waal&De Waal Incasso helpt u graag.