Accountant
Accountant
Dorand Fab in
Utrecht
[Terug naar Utrecht]
Dorand Fab
Taagdreef 39
3561VH Utrecht

tel: 030-6051097

Extra informatie

Financieel Administratie Beheer   
Dorand FAB is uw partner in de bedrijfseconomische vraagstukken die 
het middelpunt van uw onderneming vormen. Door de stroom van 
goederen, diensten, geld, personen en informatie in uw onderneming, 
ontstaat vanzelfsprekend de behoefte aan het opzetten van 
(administratieve) systemen, waarmee alles binnen uw onderneming 
beheersbaar en controleerbaar blijft. 
 
Als ondernemer bent u niet alleen verplicht, in het kader van diverse 
wettelijke eisen, uw jaarrekening, fiscale aangiften te laten opstellen, 
maar ook streeft u naar inzicht in diverse vraagstukken binnen uw 
onderneming. U heeft behoefte aan periodieke rapportage om inzicht te 
krijgen in de resultaten van uw onderneming voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van een krediet, het beheersen van uw 
ondernemingskosten, belastingen of het aannemen van personeels. 
 
Wij zijn voornamelijk actief in het Midden- en kleinbedrijven. Wij 
verlenen diensten op het gebied van boekhouding, belastingen, 
salarisadministratie, financiële en bedrijfseconomische adviezen. 
 
Ons handelsmerk is praktische informatie, een informele en 
persoonlijke aanpak en uiteraard een open communicatie met onze 
cliënten. Daardoor zijn wij in staat om met u als ondernemer mee te 
denken en dienstverlening op maat te bieden. 
 
Diensten 
 
DorandFab biedt een scala aan ondernemingen 
bedrijfseconomische dienstverlening in de ruimst zin 
van het woord. Onze dienstverlening richt zich onder 
meer op: 
 
** Accountancy 
** Control 
** Boekhouding 
** Salarisadministratie 
** Financiële en 
** Bedrijfeconomische adviezen 
 
Kortom: wij bieden u praktische begeleiding en 
advies en deken actief mee met uw bedrijfvoering.