Accountant
Accountant
Inceptus Accountants in
Utrecht
[Terug naar Utrecht]
Inceptus Accountants
Simplonbaan 203
3524GG Utrecht

tel: 084 - 883500

Extra informatie

Waarborging kwaliteit   
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Hierbij is het volgende van belang: 
 
- Up to date houden van het kennis en expertiseniveau. Dit doen wij door regelmatig cursussen te volgen, ons op de hoogte stellen van wijzigingen in wet- en regelgeving (waaronder branchespecifieke regelgeving) en deze kennis intern te delen. 
- Intern hanteren wij een handboek, hierin zijn onder meer procedures opgenomen voor het waarborgen van onafhankelijkheid, geheimhouding van gegevens van cliënten, acceptatie van cliënten etcetera. 
- Wij hebben een klachtenregeling (zie xxxx) 
- Vanuit de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, fusieorganisatie NIVRA/NovAA) en de wet op de registeraccountants worden eisen gesteld aan een accountantskantoor en aan individuele registeraccountants, onder meer op het gebied van een aansprakelijkheidsverzekering en permanente educatie. Wij verzekeren ons ervan dat wij aan deze eisen zullen blijven voldoen.