Accountant
Accountant
Accountantskantoor Direct Account in
Zandvoort
[Terug naar Zandvoort]
Accountantskantoor Direct Account
Sara Roosstraat 15
2041 EJ Zandvoort

tel: 06 46078734

Extra informatie

Accountantskantoor Direct Account is een betrekkelijk jonge onderneming die, vanuit een ruimschoots aanwezige ervaring in het bedrijfsleven haar diensten en expertise wil aanbieden.   
Administratievoering en management zijn inherent aan het ondernemen. 
 
De kennis van behaalde resultaten, bij voorbaat actueel, is de basis om grip te krijgen op toekomstige resultaten en doelstellingen. 
 
Prognose is het instrument voor de onderneming om een koers uit te zetten. 
 
Het vergelijken van behaalde resultaten met een eerder inschatting geeft inzicht of de onderneming zich zelf in de hand heeft. 
 
Rapportage moet niet te ingewikkeld zijn en het management ondersteunen. 
 
Niet alle zaken zijn zelf door de ondernemer uit te voeren. 
 
Vaak zijn er zaken te regelen die niet door de ondernemer, of zijn werknemers, worden beheerst. 
 
Hulp van buitenaf is dan zeker een optie. 
 
Deze hulp kan er zijn in tijdelijke, projectmatige vorm of wellicht voor kortere of langere termijn op basis van periodieke, reguliere inzet. 
 
Het effect van een andere, wellicht frisse kijk op zaken is aanwezig en het voorkomt bedrijfsblindheid. 
 
Startende ondernemers, maar ook kleinere ondernemers worden altijd geconfronteerd met zaken waarin zij geen expertise hebben. 
 
Niet alleen op administratief gebied. 
 
Financieringszaken, website creatie en beheer, rapportage, implementatie van software systemen zijn een deel van de zaken die zich gaan voordoen. 
 
Accountantskantoor Direct Account heeft ruimschoots de benodigde ervaring, kennis en expertise in alle bovengenoemde ondernemingszaken.