Accountant
Accountant
DTG accountantskantoor in
Zwaag
[Terug naar Zwaag]
DTG accountantskantoor
De Factorij 33
1689AK Zwaag

tel: 0229-840735

Extra informatie

Accountancy   
Samenstellen jaarrekening  
De jaarrekening is uw financiële visitekaartje. Het levert de financiële verantwoording van uw onderneming. De jaarrekening biedt belangrijke informatie voor uw bank en de belastingdienst. Het samenstellen van de jaarrekening vraagt daarom de nodige deskundigheid. 
 
DTG Accountants & adviseurs heeft die deskundigheid. En maakt gebruik van de meest efficiënte administratievoering en rapportgenerator. 
 
Administratieve diensten  
U als ondernemer wilt tijdig anticiperen op de ontwikkelingen in uw omgeving. Betrouwbare managementinformatie is onontbeerlijk. 
 
DTG Accountants & adviseurs wil graag uw business coach zijn. Om samen met u alert te zijn op goede resultaten en continuïteit van uw bedrijf. 
 
DTG begeleidt u bij het inrichten van uw administratie, het ontwerpen van een adequaat management-informatiesysteem en het verzorgen van de periodieke rapportages en de voorbereiding van de aangiften omzetbelasting. 
 
Doordat wij met behulp van onze administratieve dienstverlening tijdig informatie over uw organisatie verzamelen, hebben we de middelen om u snel en proactief te adviseren. U kunt daarbij denken aan mogelijkheden voor rendementsverbetering, aan investerings- en financieringsbeslissingen, aan dividendpolitiek, maar ook aan aandelenwaardering, bedrijfsopvolging en herstructurering.

Specialiteit
  • Accountancy 
  • Belastingadvies 
  • Reporting 
  • Advisering 
  • Audit & Assurance