Accountant
Accountant
Riegman en Klaverdijk accountantskantoor in
Zwijndrecht
[Terug naar Zwijndrecht]
Riegman en Klaverdijk accountantskantoor
Scheepmakerij 360
3331MC Zwijndrecht

tel: 078-6256000

Extra informatie

Onafhankelijk accountantskantoor   
Riegman & Klaverdijk is als onafhankelijk accountantskantoor actief in alle segmenten van het midden- en kleinbedrijf. Kennis, ervaring en een diepgeworteld interesse in onder meer de binnenvaart, zijn de pijlers onder Riegman & Klaverdijk. Een dynamisch bedrijf dat haar huidige vooraanstaande positie in de branche vooral dankt aan de actieve en persoonlijke benadering van cliënten. Tot de cliënten behoren ondernemingen die actief zijn in de binnenvaart, kustvaart, detailhandel, bouw en IT, etc. 
 
Riegman & Klaverdijk is gevestigd te Zwijndrecht. In totaal zijn er 23 medewerkers in dienst. Naast registeraccountants, belastingconsulenten en bedrijfsadviseurs beschikt het kantoor over een team van overige deskundige medewerkers. 
 
De diensten van Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk 
 
De kennis en ervaring van Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk komt vooral tot uitdrukking op het gebied van advisering. Met name de binnenvaart blijkt op een aantal gebieden een specialisme te zijn. Belastingtechnische adviezen over zaken als waardering van of herinvestering in schepen, bedrijfsopvolging én stakingen van de onderneming, vereisen een flinke kennis van de algemene binnenvaart en van de markt op dit moment. Onze professionals zijn de sparringpartners bij uitstek om, samen met u, richting te geven aan het ondernemingsbeleid, zowel in bedrijfseconomisch, financieel, administratief, organisatorisch en fiscaal opzicht. 
 
Riegman & Klaverdijk staat klaar om diensten te verlenen op het gebied van accountancy, belasting- en bedrijfsadvies zoals: 
 
- de jaarrekeningpraktijk 
- vrijwillige accountantscontroles 
- administratieve diensten 
- fiscale (her)structurering 
- tax planning 
- belastingaangiften 
- overnamebegeleiding 
 
Accountantsverklaringen en advies 
 
Riegman & Klaverdijk controleert of beoordeelt uw jaarrekening of stelt deze voor u samen. Daarnaast verzorgen of controleren wij ook andere financiële overzichten zoals tussentijdse cijfers, opgave ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen, subsidieverzoeken etc. 
 
Op basis van uw visie en ambities adviseren wij u onder andere over bedrijfseconomische en fiscalemogelijkheden. 
Regelmatig informeren wij onze cliënten over actuele ontwikkelingen in ons Riegman & Klaverdijk Journaal. 
 
Administratieve dienstverlening 
 
Riegman & Klaverdijk verwerkt niet alleen complete boekhoudingen maar begeleidt ookbij het opzetten, verwerken en uitvoeren van de financiële administratie. 
 
 
Belastingadvies 
 
Riegman & Klaverdijk zoekt zowel voor u,uw onderneming enuw familie naar de meest optimale belastingtechnische oplossing. Een advies waar u op dat moment én voor de toekomst het meest profijt van heeft. 
Riegman & Klaverdijk verzorgt de volgende belastingaangiften: 
 
· Inkomstenbelasting 
· Vennootschapsbelasting 
· Omzetbelasting 
· Dividendbelasting 
· Erf- en Schenkbelasting 
 
Bedrijfsadvies 
 
Onze bedrijfsadviseurs spreken de taal van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Zij weten wat er speelt en (her)kennen uw vraagstukken. Als klankbord, sparring partner en financiële coach werken zij samen met u aan optimaal rendement in financieel, fiscaal en persoonlijk opzicht. Van pionier tot door de wol geverfde ondernemers. Voor gezonde groeiers of voor ondernemers met tegenwind.